Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału 
w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Rumia 2022

Zasady głosowania:

 • Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec miasta Rumi.
 • Każdy mieszkaniec miasta Rumi może oddać jeden głos na projekt inwestycyjny, jeden głos na projekt prospołeczny oraz jeden głos na projekt zielony.
 • Wszystkie projekty musisz wybrać w trakcie jednego głosowania! Jeżeli zakończysz głosowanie powrót do platformy i oddanie głosu będzie już niemożliwe.
 • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię, nazwisko, numer PESEL a także potwierdzić zawarte na karcie oświadczenia.
 • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego.
 • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
 • Jeden numer telefonu można wykorzystać do zweryfikowania maksymalnie pięciu głosów.
Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie”.

Krok 1 z 3: Wybór projektów

Krok 2 z 3: Uzupełnij dane

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Wybierz projekt Inwestycyjny

Twój wybór:

Wybrałeś:

Wybierz projekt Prospołeczny

Twój wybór:

Wybrałeś:

Wybierz projekt Zielony

Twój wybór:

Wybrałeś:

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe
Wpisz imię
Wpisz nazwisko
Nieprawidłowy numer PESEL

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego Gminy Miejskiej Rumia budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Miasta Rumi Michał Pasieczny z siedzibą 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

Administrator szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i  informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne.
W trakcie korzystania z serwisu Gminy Miejskiej Rumia budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i  jak możemy z tych informacji korzystać.
 1. W czasie korzystania z serwisu Gminy Miejskiej Rumia budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, i adres e-mail.
 2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z  Administratorem.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Administratora uniemożliwia skorzystanie serwisu.
 3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie Gminy Miejskiej Rumia budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
 4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
  Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
 6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
 7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do  zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
 8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o., który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark Sp z o.o. zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
  Cała procedura jest nadzorowane przez Administratora, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Administratora, MediaPark Sp z o.o. bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
 9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
 10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.
  W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. Strona internetowa Gminy Miejskiej Rumia budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
 12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
 13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.
 14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
  1. charakterze bezprawnym,
  2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Administratora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email k.mikucki@um.rumia.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 58 679-65-39. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o  podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
 18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zaznacz powyższą zgodę
Zaznacz powyższą zgodę
Zaznacz powyższą zgodę
Podany PESEL jest nieprawidłowy
Na podane dane została wydana karta do głosowania.
Pamiętaj możesz oddać głos na 3 projekty: inwestycyjny, prospołeczny i zielony.
Jeżeli zakończysz głosowanie powrót do platformy i oddanie głosu będzie już niemożliwe.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
4

Inteligentne wiaty przystankowe

Wiata przystankowa zasilana energią fotowoltaiczną służy pasażerom komunikacji publicznej, jako źródło informacji o odjazdach autobusów, posiada podświetlaną gablotę z rozkładem, monitoring, oświetlenie, ładowarkę do smartfonów oraz Wi-Fi.
Koszt: 300 000 zł
5

Skansen fortyfikacji na Górze Markowca - Etap II

Drugi etap projektu zakłada budowę skansenu fortyfikacji na szczycie Góry Markowca. Odbudowę okopu, ziemianki, stanowiska działa, konserwację bunkra. W ten sposób w Rumi powstanie atrakcyjny historyczny obiekt.
Koszt: 300 000 zł
7

Odbudowa Parku przy ul. Chełmińskiej - Etap I

Odbudowa parku przy ul. Chełmińskiej ma na celu przywrócenie parkowi funkcji rekreacyjnej i społecznej, tak aby integrował pokolenia rumian. Proponowany projekt zakłada, że park będzie służył nie tylko rodzinom z dziećmi, ale również młodzieży i seniorom. W ramach przedmiotowego projektu zrealizowany zostanie pierwszy etap inwestycji.
Koszt: 300 000 zł
9

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 4, ul. Świętojańska

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rumi, na skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej i Bydgoskiej. Utworzenie parkingu ułatwi rodzicom parkowanie samochodów w czasie dowożenia oraz odbierania dzieci ze szkoły, a także zakłada korzystanie z niego przez okolicznych mieszkańców. Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły.
Koszt: 300 000 zł
10

PSI ZAKĄTEK na Błoniach Janowskich

Chcemy stworzyć przestrzeń, w której nasze psy będą mogły się wybiegać i ćwiczyć komendy na placu treningowym. Teren będzie ogrodzony i wyposażony w miski na wodę, śmietniki oraz ławki zapewniający bezpieczną zabawę naszych czworonogów.
Koszt: 120 000 zł
13

Budowa skateparku przy ul. Sędzickiego

Budowa skateparku dla młodzieży jeżdżącej na deskorolkach, rolkach, BMXach oraz hulajnogach. Obecnie istniejący skatepark ma już swoje lata i jest często bardzo przepełniony, a popularność takich sportów jak deskorolka czy hulajnoga stale rośnie. Jak najbardziej potrzebny jest drugi obiekt w innej części miasta, który poprawi ofertę sportową naszego miasta. Deskorolka to sport olimpijski!
Koszt: 300 000 zł
15

"Plac Królewski" - obiekt sportowo-rekreacyjny z ogólnodostępnym boiskiem wielofunkcyjnym oraz torem rolkowo-hulajnogowym przy ul. Władysława Jagiełły i Królowej Bony (Rumia Janowo) - ETAP I

Projekt "Plac Królewski" dotyczy zagospodarowania terenu przy ul. Władysława Jagiełły i Królowej Bony celem stworzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego dla każdego mieszkańca Rumi: dzieci, młodzież, dorośli. Zakłada wybudowanie ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią (piłka nożna, koszykówka), toru rolkowo-hulajnogowego (Etap I) oraz placu zabaw (Etap II).
Koszt: 300 000 zł
16

Biblioteka Całodobowa - wrzutnia książek w Stacji Kultura

Dzięki całodobowej wrzutni oddasz książki do biblioteki w dogodnym czasie, nawet w niedzielę, święta czy w nocy. Oszczędność czasu i możliwość zwrócenia książki w ostatniej chwili przed upływem terminu zwrotu i bez konieczności wchodzenia do wypożyczalni. Urządzenie wygodne, bezpieczne i samoobsługowe. Do dyspozycji mieszkańców codziennie, przez cały rok i o każdej porze!
Koszt: 23 000 zł
18

Bike Park Rumia przy ul. Sędzickiego

Budowa publicznego rowerowego toru wyczynowego, w skład obiektu wchodził by drewniany najazd, kilkanaście profesjonalnych skoczni pogrupowanych w linie o różnym stopniu zaawansowania, kilka drewnianych wybić oraz specjalny element służący do zawracania. Obiekt umożliwiał by naukę oraz udoskonalanie techniki tej odmiany kolarstwa, oraz aktywne i ciekawe spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
Koszt: 300 000 zł
20

Oaza zdrowia - tężnia solankowa przy ulicy Różanej - reaktywacja pomysłu

Projekt zakłada wybudowanie tężni solankowej średniej wielkości wraz ze zbiornikiem na solankę, z ławkami parkowymi w jej sąsiedztwie przy ulicy Różanej. Tężnia do drewniana konstrukcja wypełniona np. brzozowymi witkami czy gałązkami śliwy, po których spływa woda-solanka. Solanka rozpryskuje się na gałązkach, paruje na słońcu i rozprzestrzenia się z wiatrem poprzez rozpylanie kropel w powietrzu.
Koszt: 300 000 zł
21

Plac zabaw "Akademia Odkrywców" przy Szkole Podstawowej Nr 7, ul. Batorego

Projekt zakłada wykonanie ogólnodostępnego, bezpiecznego, funkcjonalnego i nowoczesnego placu zabaw "Akademia Odkrywców". Stworzenie tak bardzo potrzebnego miejsca wpłynie na rozwój psychoruchowy dzieci oraz uatrakcyjni spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny i ciekawy.
Koszt: 200 000 zł
23

STREET WORKOUT do wykonywania ćwiczeń kalistenicznych na Błoniach Janowskich

Profesjonalna brama do ćwiczeń z obciążeniem własnego ciała, na świeżym powietrzu( zawierająca w wyposażeniu drążki, drabinki, kołkownice).Zachęcająca do poprawienia tężyzny fizycznej a co za tym idzie lepszego ogólnego samopoczucia. Miejsce stworzone i dla młodzieży i dla dorosłych.W dobie drastycznie spadającej aktywności fizycznej miejsce , które będzie przyciągało dla sportu i zabawy.
Koszt: 50 000 zł
24

II ETAP - Kompleks sportowo-rekreacyjny na skrzyżowaniu ul. Kostki Napierskiego i Kilińskiego - Wybudowanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem

W pierwszym etapie zostało wybudowane boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. Drugim etapem inwestycji ma być budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem. Trzeci etap przewiduje budowę boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych.
Koszt: 270 000 zł
25

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Janowo Leśne. Etap I - budowa placu zabaw przy ul. Polnej

Projekt dotyczy I etapu powstania Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego o pow. 8714 m kw, w dzielnicy Rumia – Janowo Leśne, przy południowym parkingu nowo powstającego węzła integracyjnego. Zakłada on budowę nowoczesnego placu zabaw. Kolejne etapy obejmować będą budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, m.in.: boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, urządzenia fitness, tor rolkarski.
Koszt: 300 000 zł
26

Utwardzenie nawierzchni części ulicy Torfowej

Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi płytami typu "yomb". Utwardzenie nawierzchni wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na wskazanym odcinku drogi oraz poprawę estetyki tej rozwijającej się części miasta. Z realizacji tej inwestycji skorzystają mieszkańcy ul. Torfowej oraz mieszkańcy nowo powstających budynków między ul. Torfową i Żurawią.
Koszt: 300 000 zł
33

Park 4 bike przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Kościelna

Nowoczesny, zadaszony, monitorowany i oświetlony parking rowerowy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rumi tuż obok Miejskiego Targowiska w Rumi byłby uzupełnieniem polityki proekologicznej i prozdrowotnej prowadzonej przez Urząd Miasta oraz sportowego i aktywnego charakteru miasta. Ta inwestycja to promocja zdrowego stylu życia, promocja zachowań proekologicznych i bezpieczeństwa.
Koszt: 300 000 zł
35

Budowa Rodzinnego Toru Przeszkód - obiekt Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 9, ul. Stoczniowców

Pierwszy zewnętrzny tor przeszkód w Rumi to propozycja atrakcyjnej formy aktywności fizycznej dla młodszych i starszych mieszkańców. W projekcie zaplanowano montaż i budowę urządzenia wielofunkcyjnego oraz kilkunastu przeszkód: równoważnie, linarium, ścianek, belek, bębnów i drabinek.
Koszt: 300 000 zł
41

BEZPIECZNA RUMIA - nowe oświetlenie przejść dla pieszych oraz nowe kamery monitoringu miejskiego

Projekt zakłada budowę nowych oświetleń przejść dla pieszych oraz nowych kamer monitoringu
Koszt: 300 000 zł
43

Rumia Parkour Park na Błoniach Janowskich

Ideą PARKOUR jest pokonywanie przeszkód w jak najbezpieczniejszy i najszybszy sposób, używając naturalnych ruchów człowieka takich jak bieganie, skakanie i wspinanie się. Coraz więcej ludzi zaczyna uprawiać tę dyscyplinę. Młodzież z Rumi jest jednak zmuszona ćwiczyć na ulicy lub jeździć do innych miast. Parkour Park pozwoliłby trenować bezpiecznie, w przystosowanym do tego miejscu, z dala od ulic.
Koszt: 150 000 zł
44

Oświetlenie uliczne 3 lampy na ul. Hutniczej w Rumi

Ulica jest pozbawiona oświetlenia, to stwarza wiele niebezpieczeństw dla uczniów uczęszczających do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 10 oraz cmentarza. Wykonano już projekt i są wszelkie uzgodnienia ze Starostwem. Koszt stosunkowo niewielki, bo dotyczy zainstalowania 3 lamp ulicznych.
Koszt: 50 000 zł
47

Budowa kompleksu ogólnodostępnych boisk do siatkówki plażowej przy MOSiR-ze, od strony ul. Starowiejskiej

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego kompleksu boisk do piłki plażowej w Rumi wraz z infrastrukturą towarzyszącą-ławki dla publiczności, stojaki na rowery,lampy oświetleniowe, nasadzenia zieleni i ozdobnych drzew kwitnących.Siatkówka plażowa jest dyscypliną sportu cieszącą się ogromnym zainteresowaniem.
Koszt: 300 000 zł
50

Budowa bezpiecznego przejścia pieszego - kładka przy Galerii Rumia

Projekt zakłada budowę kładki pieszej celem poszerzenia istniejącej wąskiej części chodnika przy Galerii Rumia pomiędzy rzeką Zagórska Struga a drogą S6-odcinek ulica Sobieskiego. W miejscu tym, ze względu na położenie w bezpośredniej styczności z droga przelotową S6 , dochodziło do wielu niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych zmierzających w stronę Galerii Rumia lub dalej w kierunku Cmentar
Koszt: 300 000 zł
3

Z kaszubskim na ty – cykl filmów edukacyjnych

Cykl nagrań promujących kulturę i język kaszubski. Skierowany do osób chcących nauczyć się języka kaszubskiego od podstaw, jak i do tych, którzy chcą powtórzyć sobie informacje o języku i regionie.
Koszt: 50 000 zł
8

AKTYWNI po 60-tce

"AKTYWNI po 60-tce", to projekt dla seniorów gotowych na sportowe wyzwania, chcących powrócić do sprawności fizycznej po długim okresie izolacji spowodowanej pandemią. Poprzez regularne ćwiczenia, damy sobie szansę na zadbanie o kondycję i zdrowie, nie tylko fizyczne ale i psychiczne.
Koszt: 49 500 zł
22

Eko warsztaty dla Rumian

Projekt ma na celu poszerzenie świadomości ekologicznej mieszkańców Rumi i włączenie ich w działania na rzecz środowiska przyrodniczego poprzez czynny udział w warsztatach. Program warsztatów będzie obejmował m.in. recykling, upcykling, zasady segregacje odpadów, tworzenie naturalnych kosmetyków i środków czyszczących. Dodatkowe odbędą się seminaria i wystawy plastyczne.
Koszt: 35 000 zł
28

WITAMY W RUMI - pakiet informacji i gadżetów miejskich dla każdego nowego mieszkańca

Każdy nowy mieszkaniec miasta, mały i duży, otrzyma pakiet powitalnych niezbędników: przewodnik po mieście, gadżety promocyjne oraz list powitalny. W ten sposób nowi mieszkańcy zostaną mile powitani,a dzięki przewodnikowi po mieście będą mogli tym łatwiej odnaleźć się w Rumi jako wspaniałym miejscu do życia
Koszt: 50 000 zł
29

Rumska Szafa Otwarta - wielka wyprzedaż rzeczy używanych z szaf, szafek i szuflad Rumian, a także z innych zakamarków

Inicjatywa Rumska Szafa Otwarta to wyprzedaż z szaf, szafek, szuflad i innych zakamarków rumskich mieszkań, domów i garaży. Jest świetną okazją do integracji w przedsiębiorczym gronie mieszkańców miasta, wspólnego spędzania czasu i nabycia/sprzedaży przedmiotów używanych. Podczas wydarzenia można zakupić także rękodzieła lokalnych rzemieślników i artystów oraz zapoznać się z lokalnymi przysmakami.
Koszt: 32 990 zł
34

Zielony Festiwal

Zielony Festiwal - to święto zdrowia, ekologii i integracja mieszkańców. To także wystawa i giełda kwiatów ozdobnych i roślin ozdobnych, warsztaty z recyklingu i festiwal żywności. Tutaj będziesz mieć możliwość prezentacji i degustacji najlepszych ekologicznych wyrobów. Na spotkaniu możesz otrzymać również miododajną roślinę do swojego ogródka.
Koszt: 50 000 zł
38

Rodzic na 6

Celem ogólnym projektu jest wsparcie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych swoich dzieci poprzez zapewnienie im wsparcia w wychowywaniu i edukowaniu dzieci. Odbiorcami projektu są rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mieszkający w Rumi.
Koszt: 50 000 zł
40

Organizacja dwóch rodzinnych biegów - Biegu Powstańca na dystansie 1944 m oraz Biegu Niepodległości na dystansie 1918 m.

Organizacja dwóch rodzinnych biegów - Biegu Powstańca na dystansie 1944 m oraz Biegu Niepodległości na dystansie 1918 m, w których nie liczy się czas i miejsce, tylko uczczenie pamięci oraz spędzenie czasu przez mieszkańców Rumi we wspólnym, sportowym biegu. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz koszulkę.
Koszt: 50 000 zł
48

Historyczne skarby Rumi - wystawa prezentująca zabytkowe przedmioty związane z dziejami miasta

Prehistoryczny szkielet i biżuteria, monety sprzed wieków, karabin Diegtariowa porzucony przez radzieckich żołnierzy, wyposażenie poległych żołnierzy niemieckich znalezione na szczycie Góry Markowca - wszystko to będzie można obejrzeć na wystawie historycznej prezentowanej w jednej z samorządowych placówek na terenie miasta. Wystawa będzie miała charakter czasowy lub stały, będzie ogólnodostępna.
Koszt: 50 000 zł
49

Kaszubiaki - interaktywne drewniane rzeźby Kaszubskich stworów w parku przy MDK-u

Rzeźby w swojej konstrukcji przypominać mają te umieszczone w janowskim parku. Dzieła przedstawiać mają postacie czytane na kanale "Stacja Kultura - Biblioteka Rumia" YT. Przy każdej rzeźbie umieszczona będzie tabliczka z opisem oraz kodem QR przekierowującym do odsłuchania baśni. Rzeźby powstaną w wyniku pleneru rzeźbiarskiego.
Koszt: 50 000 zł
51

ABC EMOCJI – cykl 4 warsztatów psychologicznych dla dzieci w wieku 6-9 lat

Rozpoznawanie emocji, radzenie sobie z trudnymi emocjami. Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci w tak trudnym okresie pandemii. ABC Emocji są to specjalnie dopasowane do dojrzałości psychicznej dzieci warsztaty podczas, których uczą się one jak dobrze funkcjonować w grupie, nawiązywać przyjaźnie, radzić sobie z trudnymi sytuacjami (m.in. agresją, hejtem, izolacją) i towarzyszącymi im emocjami.
Koszt: 50 000 zł
52

POWSTRZYMAJMY BEZDOMNOŚĆ ZWIERZĄT - Sterylizacje i Kastracje Psów i Kotów

Mieszkańcy Rumi – właściciele psów i kotów – będą mogli skorzystać z bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji swoich zwierząt. Program ma na celu zmniejszenie liczby niechcianych, porzucanych i bezdomnych zwierząt w naszym mieście. Sterylizacje i kastracje zwierząt domowych oraz ich czipowanie to jedyna skuteczna i humanitarna metoda zapobiegania bezdomności zwierząt.
Koszt: 50 000 zł
2

Skwer zielony przy ul. Sopockiej

Wykonanie rabaty kwiatowej, nasadzeń roślin wieloletnich oraz montaż elementów małej architektury przy ulicy Sopockiej. Jeżeli pula środków będzie wystarczająca wykonane zostaną ścieżki między klombami.
Koszt: 25 000 zł
6

Donice z motywem samolotów w dzielnicy Lotnisko

Na terenie dzielnicy Lotnisko pojawią się donice z motywem samolotów, w których zasadzone zostaną nasadzenia wieloletnie. Motyw samolotów będzie nawiązywał do istniejącego kiedyś w Rumi lotniska.
Koszt: 25 000 zł
12

Domki dla skrzydlatych i pasiastych przyjaciół (Budki dla pożytecznych owadów zapylających rośliny i zjadających szkodniki)

Celem projektu jest ustawienie na ogólnodostępnym terenie domków dla owadów na specjalnie stworzonych łąkach kwietnych, na których zostaną nasadzone rośliny ozdobne i miododajne oraz krzewy. Domki to niewielkie budki, w których mogą schronić się różnego rodzaju pożyteczne owady, które potrzebują schronienia przed deszczem, niskimi temperaturami i polującymi na nie drapieżnikami.
Koszt: 6 400 zł
14

Deszczowy ogród przy ul. Towarowej 9

Wykonanie trejażu przy budynku nr 9 przy ul. Towarowej. Nasadzenie roślin spowoduje zatrzymanie wody podpływającej pod budynek.
Koszt: 20 000 zł
27

Rumskie Ogrody Społeczne - nasadzenia owocowo-warzywne, ziołowe i kwietne w wybranych miejscach publicznych

Powstaną 2 ogrody kieszonkowe w miejscach wybranych przy udziale mieszkańców. Będą w nich nasadzenia owocowe, warzywne, ziołowe i kwietne dobrane tak, by przynosiły plony i pięknie wyglądały przez większość roku. Pojawią się tam elementy małej architektury (ławki, kosz na śmieci). Będą atrakcyjnym miejscem spotkań dla mieszkańców i przyniosą korzyści w postaci ekologicznych plonów.
Koszt: 25 000 zł
30

Ekoskwer przy ulicy Gdańskiej

Stworzenie nasadzeń w pasie technicznym wzdłuż ulicy Gdańskiej jako zielona bariera ulicy.
Koszt: 25 000 zł
32

Zielone Miasto - nasadzenia przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Kościelna

Uporządkowanie oraz nowe nasadzenia zieleni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi
Koszt: 25 000 zł
36

Jerzyk - Pogromca komarów

Jerzyk to ptak, który w ciągu swojego 20-letniego życia, zjada 20 tys. komarów dziennie. Jest prawdziwym sojusznikiem człowieka w walce z tymi owadami. Bardzo czysty, swoje życie spędza w powietrzu, lecz żeby przetrwać potrzebuje naszej pomocy, wskutek prac remontowych traci swoje miejsca lęgowe. Dlatego należy zakupić budki lęgowe, zawiesić je w mieście i cieszyć się tym udanym sąsiedztwem.
Koszt: 25 000 zł
37

Kwiatowe dywany wzdłuż ulic

Celem projektu jest zakup i nasadzenie cebulek kwiatowych (tulipany, krokusy, żonkile, hiacynty, stokrotki) na terenach zielonych wzdłuż ulic, które wczesną wiosną upiększą nasze miasto
Koszt: 25 000 zł
39

ZIELONA RUMIA - więcej drzew, krzewów i kwiatów w Rumi

ZIELONA RUMIA - więcej zielonych nasadzeń w Rumi. Projekt zakłada nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów w całym mieście.
Koszt: 25 000 zł
42

Łąki Kwietne

Kto z nas nie lubi sielskiej łąki z chabrami i makami, mieniącej się wieloma kolorami, przywodzącej na myśl same pozytywne wspomnienia. Takie miejsca można odtworzyć w przestrzeni miejskiej przy ulicach bądź na skwerkach. To nie tylko alternatywa do zwykłej trawy, ale również świetny sposób na wsparcie zapylaczy, którym często brakuje pokarmu. To czysta estetyka w formie EKO.
Koszt: 25 000 zł
45

Park kieszonkowy pomiędzy ulicami Matejki i Dąbrowskiego

Kieszonkowy park to zielona przestrzeń przy istniejącym placu zabaw "Przyjaciele" z elementami małej architektury (ławki, śmietniki na odpady, śmietniki na psie odchody) i nasadzeniami (wieloletnie krzewy, drzewa, miododajne rośliny).
Koszt: 25 000 zł
53

KOT NA SWOIM - Pomóż przetrwać kotom wolno żyjącym!

Celem nadrzędnym projektu jest pomoc dziko żyjącym kotom poprzez zakup ocieplanych budek, dzięki temu zwierzaki będą mogły przetrwać trudne warunki atmosferyczne.
Koszt: 10 000 zł

Brak projektów

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko 5 kodów na jeden numer telefonu komórkowego.

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.