Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału 
w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Rumia 2020

Zasady głosowania:

 • Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec miasta Rumi.
 • Każdy mieszkaniec miasta Rumi może oddać jeden głos na projekt inwestycyjny i jeden głos na projekt prospołeczny.
 • Wszystkie projekty musisz wybrać w trakcie jednego głosowania! Jeżeli zakończysz głosowanie powrót do platformy i oddanie głosu będzie już niemożliwe.
 • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię matki, imię ojca a także potwierdzić zawarte na karcie oświadczenie.
 • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego.
 • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
 • Jeden numer telefonu można wykorzystać do zweryfikowania maksymalnie pięciu głosów.
 • Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie”.

Wstecz

Krok 1 z 3: Wybór projektu

Krok 2 z 3: Uzupełnij dane

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Wybierz projekt Inwestycyjny

Wybrałeś 1 z 1 projektów

Wybierz projekt Prospołeczny

Wybrałeś 1 z 1 projektów

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Dalej

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy numer PESEL! Sprawdź poprawność wpisanych danych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego Gminy Miejskiej Rumia budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Miasta Rumi Michał Pasieczny z siedzibą 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

Administrator szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i  informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne.
W trakcie korzystania z serwisu Gminy Miejskiej Rumia budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i  jak możemy z tych informacji korzystać.
 1. W czasie korzystania z serwisu Gminy Miejskiej Rumia budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, i adres e-mail.
 2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z  Administratorem.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Administratora uniemożliwia skorzystanie serwisu.
 3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie Gminy Miejskiej Rumia budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
 4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
  Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
 6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
 7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
 8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o., który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark Sp z o.o. zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
  Cała procedura jest nadzorowane przez Administratora, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Administratora, MediaPark Sp z o.o. bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
 9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
 10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.
  W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. Strona internetowa Gminy Miejskiej Rumia budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
 12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
 13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.
 14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
  1. charakterze bezprawnym,
  2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Administratora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email k.mikucki@um.rumia.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 58 679-65-39. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o  podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
 18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Głos na podane dane został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podane dane została wydana karta do głosowania

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwisko.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwiko rodowe matki.

Osoba o podanym numerze PESEL nie jest uprawniona do głosowania.

Osoba o podanych danych nie jest uprawniona do głosowania.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Kod z orbazka jest nieprawidłowy

Pamiętaj możesz oddać głos na 2 projekty: inwestycyjny i prospołeczny.
Jeżeli zakończysz głosowanie powrót do platformy i oddanie głosu będzie już niemożliwe.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
2
Fontanna pływająca w Parku Starowiejskim
Fontanna pływająca z oświetleniem na tafli Stawu Miejskiego przy Miejskim Domu Kultury w Rumi
300 000 zł
Wybierz
3
Remont nawierzchni jezdni ul. Wejhera w Rumi wraz z budową kanalizacji deszczowej
Wykonanie remontu nawierzchni jezdni (zamiana zdegradowanej trylinki na kostkę betonową) oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wejhera w Rumi.
300 000 zł
Wybierz
4
Parking ogólnodostępny przy zbiegu ulic Katowickiej i Gdańskiej
Parking ogólnodostępny na ok. 40 miejsc parkingowych zlokalizowany przy zbiegu ulic Katowickiej i Gdańskiej
300 000 zł
Wybierz
8
II ETAP - Kompleks sportowo-rekreacyjny na skrzyżowaniu ul. Kostki Napierskiego i Kilińskiego - Wybudowanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem i oświetleniem w roku 2020
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny. W pierwszym etapie planuje się wybudowanie mini boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną. Drugim etapem jest budowa placu zabaw dla najmłodszych oraz montaż oświetlenia i ogrodzenia terenu. Trzecim i ostatnim etapem ma być budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych wraz z monitoringiem (jedna kamera podłączona do systemu Straży Miejskiej).
300 000 zł
Wybierz
9
Inteligentny system aktywnych przejść dla pieszych w najbliższym otoczeniu Szkoły Podstawowej nr 6, na ulicach Żwirki i Wigury oraz Ceynowy
Aktywne elementy zamontowane w ulicy świecą światłem pulsującym żółtym od strony kierowcy oraz białym od strony pieszego.Dzięki innowacyjnemu połączeniu świateł ostrzegawczych LED oraz czujników ruchu, zwiększona jest widoczność przejścia dla pieszych. Wpływa to na zwiększenie czujności kierowcy oraz na bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców. System nie ingeruje w płynność ruchu pojazdów.
300 000 zł
Wybierz
10
Oaza zdrowia - Tężnia solankowa przy ul. Różanej
Projekt zakłada wybudowanie tężni solankowej średniej wielkości wraz ze zbiornikiem na solankę z ławkami parowymi w jej sąsiedztwie przy ul. Różanej. Tężnia solankowa to drewniana konstrukcja wypełniona np. brzozowymi witkami czy gałązkami śliwy, po których spływa woda-solanka.
300 000 zł
Wybierz
12
Boisko do gry w bule, czyli buldrom dla wszystkich mieszkańców przy ul. Sędzickiego (dz. nr 35/6 obr.9) w Rumi
Projekt ma na celu wybudowanie boiska do gry w bule przy ul. Sędzickiego (dz. nr 35/6 obr.9) w Rumi. Boisko zajęłoby powierzchnię 15m x 4m, wokół boiska postawione byłoby kilka ławek. Gra w bule to niedroga, doskonała forma rozrywki i aktywność dla ludzi w każdym wieku. Wpływa pozytywnie nie tylko na zdrowie.
40 000 zł
Wybierz
14
Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Pomorskiej
Około 900m ścieżki pieszo-rowerowej od Ronda im. Rotmistrza Pileckiego do ulicy Mazowieckiej od strony zabudowy bloków SM „Janowo”
300 000 zł
Wybierz
18
Plac zabaw "Akademia odkrywców" przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Rumi
Celem proponowanego w projekcie wielofunkcyjnego placu zabaw "Akademia odkrywców" jest zwiększenie aktywności psychoruchowej dzieci na świeżym powietrzu. Służył będzie nie tylko wychowankom szkoły ale również będzie ogólnodostępny dla dzieci z okolicy. Stanie się ośrodkiem wspólnych spotkań dzieci z różnych grup przedszkolnych, uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz dzieci uczęszczających do ...
300 000 zł
Wybierz
21
Błonia Janowskie, na zdrowie - etap I
W ramach pomysłu na zagospodarowanie terenu, chcemy by powstała ścieżka sprzyjająca aktywnościom typu marsze nordic walking, biegi itd. Trasa oznakowana i oświetlona przyczyni się do popularyzacji tego typu aktywności i z pewnością zachęci do zdrowego ruchu osoby które dotąd nie miały gdzie bezpiecznie i bez skrępowania zacząć w ten najprostszy sposób dbać o swoje zdrowie i samopoczucie.
300 000 zł
Wybierz
22
II etap ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Dębogórskiej od Ronda Kaczyńskiego do granicy miasta z Gminą Kosakowo
II etap ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dębogórskiej jako kontynuacja projektu Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Cały projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej od Ronda Kaczyńskiego do granicy miasta z Gminą Kosakowo. Projekt na rok 2020 zakłada dokończenie inwestycji od ul. Błoń Janowskich do granicy miasta z Gminą Kosakowo.
300 000 zł
Wybierz
23
Plac do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych (Street Workout) na Wzgórzu Markowca
Zdecydowanie brakuje w naszym mieście miejsca do którego młodzież mogłaby się udać aby produktywnie spędzić wolny czas. Plac do Street workout`u jest idealnym rozwiązaniem tego problemu. Takie miejsce zapewniłoby świetną a przede wszystkim bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu oraz możliwość budowania zdrowej sylwetki ludziom w rożnym wieku , i to za darmo. Mała inwestycja , wielkie korzyści.
100 000 zł
Wybierz
27
Ścieżka sensoryczna - Wielozmysłowy tor przeszkód - dla oddziałów przedszkolnych i klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 6 z oddziałami integracyjnymi
Projekt pn Ścieżka sensoryczna – wielozmysłowy tor przeszkód obejmuje utworzenie oryginalnej, innowacyjnej pomocy edukacyjnej na powietrzu. Umożliwi korzystającym z niej dzieciom i uczniom odbieranie rzeczywistości wszystkimi dostępnymi zmysłami. Pełnić ma ona funkcje integracyjną – będą się tam odbywać zajęcia dla dzieci i uczniów pod opieką nauczyciela, a także zajęcia indywidualne dla dzieci...
60 000 zł
Wybierz
28
Skatepark-Bowl przy ul. Sędzickiego/Fredry
Projekt zakłada budowe betonowego bowl'a (przeszkody kształtem przypominającej miskę) do jazdy na deskorolce oraz rowerach typu BMX. Pozwoliłoby to na wprowadzenie dodatkowej motywacji dla młodych ludzi do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Poza tym bowl mógłby być miejscem cyklicznych zawodów, które z pewnością wzbudziłyby zainteresowanie osób z obszaru całego trójmiasta.
300 000 zł
Wybierz
30
Rewitalizacja Parku przy ul. Chełmińskiej
Rewitalizacja Parku przy ul. Chełmińskiej ma na celu przywrócenie parkowi funkcji rekreacyjnej i społecznej, tak by integrował pokolenia rumian. Proponowany projekt zakłada, że park będzie służył nie tylko rodzinom z dziećmi, ale również młodzieży i seniorom. W ramach projektu przewiduje się utworzenie klombów kwiatowych, utwardzenie ścieżek, ustawienie oświetlenia. Zostaną wymienione ławki ...
300 000 zł
Wybierz
32
Toaleta publiczna w Parku Starowiejskim
Budowa kapsułkowej toalety publicznej na terenie tzw. Parku Starowiejskiego
300 000 zł
Wybierz
34
Rewitalizacja terenu zielonego przy Zagórskiej Strudze wraz z przebudową układu drogowego.
Miejsca postojowe przy Zagórskiej Strudze - ze względu na ciągły brak miejsc postojowych w rejonie centrum Rumi wszyscy mieszkańcy mamy szansę na stworzenie takich miejsc w pobliżu instytucji publicznych tj. Straż Miejska i MOPS Rumia, co pozwoli na sprawniejsze działanie takich instytucji i pozwoli nam mieszkańcom uzyskać nowe miejsca do parkowania.
250 000 zł
Wybierz
35
Parking rowerowy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rumi - okolicy Targowiska Miejskiego w Rumi
Nowoczesny, zadaszony, monitorowany i oświetlony parking rowerowy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rumi tuż obok Miejskiego Targowiska w Rumi byłby uzupełnieniem polityki prorowerowej prowadzonej przez Urząd Miasta, uzupełnieniem programu realizowanego przez SP1 w Rumi "Rowerowy Maj". Ta inwestycja to promocja zdrowego stylu życia, promocja zachowań proekologicznych i bezpieczeństwa...
300 000 zł
Wybierz
37
Skansen fortyfikacji na Górze Markowca - Etap I
Pierwszy etap zakłada renowację schronu dalmierza na szczycie Góry Markowca. Oczyszczenie, sprzątanie, konserwację betonu, wypełnienie szczelin, usunięcie i zabezpieczenie niebezpiecznych ostrych wystających elementów. Zabezpieczenie obiektu siatką, zwiększającą bezpieczeństwo oraz ochraniającą przed zaśmieceniem. W ten sposób poznawanie tego historycznego obiektu, będzie atrakcyjne i bezpieczne.
100 000 zł
Wybierz
41
Oświetlenie 15 przejść dla pieszych
Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na 15 przejściach dla pieszych na terenie miasta, w których dochodziło w poprzednich latach do niebezpiecznych zdarzeń. Projekt zakłada wykonanie dokumentacji a także doświetlenie każdego z wymienionych przejść dwoma lampami po obu stronach ulicy
300 000 zł
Wybierz
43
Rewitalizacja Placu Kaszubskiego ze szczególnym uwzględnieniem Biblioteki Kaszubskiej - I ETAP
Projekt zakłada rewitalizację Placu Kaszubskiego ze szczególnym uwzględnieniem aranżacji i wyposażenia planowanej Biblioteki Kaszubskiej.
300 000 zł
Wybierz
1
Sterylizacje i kastracje zwierząt właścicielskich
Mieszkańcy Rumi – właściciele psów i kotów – będą mogli skorzystać z bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji swoich zwierząt. Program ma na celu zmniejszenie liczby niechcianych, porzucanych i bezdomnych zwierząt w naszym mieście. Sterylizacje i kastracje zwierząt domowych oraz ich czipowanie to jedyna skuteczna i humanitarna metoda zapobiegania bezdomności zwierząt.
50 000 zł
Wybierz
5
Szybka rehabilitacja pourazowa dla Rumian aktywnych zawodowo oraz dzieci i młodzieży posiadającej kartę sportowca
Projekt skierowany jest do aktywnych zawodowo mieszkańców Rumi, którzy ulegli nieszczęśliwemu wypadkowi, na skutek którego wymagają pilnej rehabilitacji. Ze względu na długi czas oczekiwania na zabiegi refundowane przez NFZ, projekt ma na celu sfinansowanie pierwszych 10 zabiegów indywidualnych z fizjoterapeutą i 10 dowolnych zabiegów fizyko lub hydroterapeutycznych.
50 000 zł
Wybierz
6
Stacja Jazzik
Stacja Jazzik to: - starannie wybrani wykonawcy, reprezentujące różne style i gatunki muzyczne, -swobodna, wygodna strefa dla całych rodzin i dzieciaków, -możliwość obcowania na żywo ze świetną muzyką, -próba własnych sił w grze na instrumentach muzycznych. To wyjątkowy projekt dla całych rodzin, bo choć dźwięki można odtworzyć, to atmosfery towarzyszącej koncertom granym na żywo już często nie.
50 000 zł
Wybierz
13
Aktywni po 60-tce
"AKTYWNI PO 60-tce" to projekt dla seniorów gotowych na sportowe wyzwania, chcących ćwiczyć regularnie, dbać o kondycję i zdrowie, zdobywać nowe umiejętności. W ramach projektu odbędą się cykliczne zajęcia ogólnokondycyjne z elementami pilatesu, stretchingu, zdrowy kręgosłup a także nauka pływania. Zajęcia bezpłatne w profesjonalnych obiektach z wyszkoloną kadrą,w zróżnicowanych grupach
49 000 zł
Wybierz
15
Kids Design- warsztaty projektowe z nauką języka angielskiego dla dzieci w wieku 6-14 lat
Kids Design to projekt prospołeczny mający na celu wprowadzenie i zaangażowanie dzieci w projektowanie otaczającej ich przestrzeni z jednoczesną nauką języka obcego.Dzieci w trakcie zajęć będą projektować place zabaw, swoje pokoje, wygodne krzesełko a także wykonywać mini ogródki dla wróżek, sadzić rośliny, robić makiety z recyklingu i inne ciekawe projekty. A to wszystko ucząc się angielskiego.
50 000 zł
Wybierz
17
Przez ruch do zdrowia od juniora do seniora
Projekt zakłada organizację różnego typu bezpłatnych zajęć ruchowych dla dzieci i dorosłych jak np. rytmika, taniec, balet, zumba, joga, gimnastyka 60+, nordic walking
40 590 zł
Wybierz
19
Dla każdego własny kawałek raju
Wykonanie rabaty kwiatowej o powierzchni od 3m2 do 5 m2 na podwórku przy ul. Towarowej 9. Nasadzenia oraz kwiaty poprawią wizerunek naszego miasta i wpłynie pozytywnie na samopoczucie mieszkańców oraz otoczenia.
1 000 zł
Wybierz
20
Rowerem przez Rumię
Rowerem przez Rumię - przejazd mieszkańców ulicami Rumi. Festyn rowerowy w Miejskim Domu Kultury
50 000 zł
Wybierz
24
Kurs samoobrony dla kobiet
Pozwól sobie poczuć sie bezpiecznie. Kurs samoobrony dla Kobiet nauczy Cię jak postępować w przypadku zagrożenia i jak go unikać, jak realnie rozprawić się z agresorem i jak ewakuować sie w miejsce bezpieczne. Kurs nauczy Cię jak poradzić sobie fizycznie i psychicznie w sytuacji zagrożenia. Szkolenie poprowadzi wykwalifikowany instruktor samoobrony i sztuk walki z odpowiednią wiedzą praktyczną.
12 000 zł
Wybierz
25
Pies w Rumi - Dystrybutory bezpłatnych woreczków na psie odchody
Zakup dystrybutorów bezpłatnych woreczków na psie odchody dla mieszkańców Rumi. Projekt dotyczy każdego mieszkańca Rumi ceniącego i dbającego o wygląd naszego miasta. Promowanie estetyki miasta w połączeniu z miejscem przyjaznym psom i ich właścicielom.
50 000 zł
Wybierz
26
Warsztat młodego konstruktora
Cykl warsztatów projektowo-konstrukcyjnych dla dzieci w wieku 9-16 lat. Warsztaty prowadzone w oparciu o technologię Lego Technics.
50 000 zł
Wybierz
29
"Świadkowie historii" - drugi sezon serialu dokumentalnego "Śladami dawnej Rumi"
Jak wygląda Rumia we wspomnieniach mieszkańców? "Świadkowie historii" to kontynuacja serialu o historii miasta "Śladami dawnej Rumi". Projekt zakłada stworzenie 24 odcinków mini-serialu dokumentalnego, w którym mieszkańcy miasta opowiedzą o tym, jak wyglądała Rumia sprzed lat. Serial ilustrowany będzie niepublikowanymi wcześniej fotografiami pochodzącymi z prywatnych archiwów "Świadków historii".
35 000 zł
Wybierz
31
Razem solidarnie kręcimy nogami - rodzinny festyn rowerowy wraz z rajdem
Projekt prospołeczny - rodzinny festyn rowerowy wraz z rajdem pradoliną rzeki Redy pt. "Razem solidarnie kręcimy nogami" - termin sierpień lub wrzesień
11 500 zł
Wybierz
36
Wyposażenie karetki stacjonującej w Rumi w urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej "Lucas"
Urządzenie wykorzystywane przez ratowników medycznych w razie wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie pomaga ratownikom medycznym: precyzyjne uciski klatki piersiowej bez efektu zmęczenia, możliwość ucisków klatki piersiowej podczas transportu np. po schodach, brak przerw w ucisku klatki piersiowej i ich stała wysoka jakość, odciążenie ratowników tzw. "wolne ręce"
50 000 zł
Wybierz
39
Kampania informacyjna na temat zanieczyszczenia powietrza i opalania pieców domowych trującymi substancjami
Niestety wielu mieszkańców naszego miasta wciąż pali w domach trującymi substancjami. W efekcie zimą powietrze w niektórych rejonach Rumi jest trujące. Według wielu instytucji rocznie w Polsce ok. 40 000 osób przedwcześnie umiera na skutek zanieczyszczeń powietrza. Tak więc statystycznie w Rumi 40 osób rocznie ginie z tego powodu. Wiemy, że zanieczyszczenia powodują choroby układu krążenia ..
30 000 zł
Wybierz
42
Zielona Rumia
Projekt społeczny polegający na zakupie i nasadzeniu roślin zielonych w wielu miejscach naszego miasta. Dzięki nim w naszej Rumi będzie piękniej i bardziej zielono, a mieszkańcom milej się będzie spędzało czas.
50 000 zł
Wybierz
44
Taneczne Ferie bez nudy dla dzieci i młodzieży
Cykl zajęć taneczno-sportowo-rekreacyjnych w ferie zimowe 2020. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00. Podczas pobytu będzie posiłek dwudaniowy. Odbędą się dwa turnusy zarówno w pierwszym tygodniu ferii jak i drugim tygodniu ferii. Zajęcia skierowane dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat
28 400 zł
Wybierz
45
Mieszkasz w Rumi? To Tańcz!
Jeśli chcesz nauczyć się tańczyć, chcesz spędzić miło wolny czas, chcesz aby na twojej twarzy pojawił się uśmiech głosuj na projekt "Mieszkasz w Rumi? To Tańcz!" i skorzystaj z cyklu 12 zajęć tanecznych. Kurs tańca skierowany dla osób początkujących, nie mających nigdy nic wspólnego z tańcem ale także dla osób, które już kiedyś próbowały swoich sił na parkietach tanecznych.
18 240 zł
Wybierz
46
K.L.A.S.A - Kształcenie Ludzi Asertywnych, Samoświadomych i Ambitnych - III EDYCJA
PROJEKT K.L.A.S.A zakłada wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne dla rumskiej młodzieży. Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych i umożliwienie młodzieży korzystania z konsultacji psychologicznych we wszystkich szkołach podstawowych w Rumi. Założenia projektu skoncentrowane są na profilaktyce przemocy rówieśniczej i rozwoju kompetencji miękkich.
19 170 zł
Wybierz
48
Rodzinne gry terenowe – cykl imprez na orientację dla dzieci i dorosłych
Projekt prospołeczny „Rodzinne gry terenowe” to cykl całorocznych imprez na świeżym powietrzu, odbywających się raz w miesiącu na terenie miasta Rumi i jego bliskich okolic (tereny zielone, parki, łąki, lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego). Cykliczne imprezy będą miały charakter ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Rumi, zarówno dzieci jak i dorosłych...
48 000 zł
Wybierz
49
Kreatywni Młodzi Rumianie- zajęcia warsztatowe z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych
Projekt zakłada warsztaty z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w wieku 10-15 lat w zakresie nauk ścisłych ( biologia, chemia, geografia ) oraz kultury krajów anglojęzycznych.
37 100 zł
Wybierz
50
Kurs samoobrony dla każdego
Kurs samoobrony nauczy zachowań potrzebnych do obrony w nagłych zaskakujących sytuacjach, w których może znaleźć się każdy mieszkaniec Rumi, przebywający np. na wakacjach w Polsce lub poza naszymi granicami. Czyli ze względów bezpieczeństwa może się okazać bardzo przydatny i uratować nawet komuś życie.
20 920 zł
Wybierz

Brak projektów

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko 5 kodów na jeden numer telefonu komórkowego. Mam już kod.

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.

×