projekt nr 27

27. Kwiatowa Rumia.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ukwiecenie klombami kwiatów: 1) róg ulicy Dąbrowskiego i Starowiejskiej działka nr 970/3. 2) reszta miejsc ustalona np. na spotkaniach z mieszkańcami.

Skrócony opis

Klomby kwiatowe na terenie miasta Rumi na rogu Starowiejskiej i ul. Dąbrowskiego. Usytuowanie klombów w innych miejscach miasta uzależnione od możliwości finansowych w ramach posiadanych środków na projekt.

Opis projektu

Klomby kwiatów na terenie miasta Rumi. Róg Starowiejskiej i ul. Dąbrowskiego. Usytuowanie klombów w innych miejscach miasta uzależnione od możliwości finansowych w ramach posiadanych środków na projekt. Miejsca wskazane przez merytorycznych pracowników Urzędu Miasta Rumi w uzgodnieniu z wnioskodawcą.

Szacunkowe koszty projektu

100.000 zł - klomby kwiatów.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszty podlewania wg. stawek obowiązujących w Urzędzie Miasta w 2017 r.

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień