projekt nr 28

28. Oświetlenie boiska "Strefa Sportu Zagórze".


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Boisko znajduje się na Zagórzu ul. Płk. Dąbka , Towarowa. Teren wokół boiska i placu zabaw.
1) Boisko działka nr 335/6.
2) Teren przy placu zabaw działka nr 335/22 (chodnik do bramki).

Skrócony opis

Projekt zakłada oświetlenie boiska znajdującego się na Zagórzu ul. Płk. Dąbka - ul. Towarowa oraz uporządkowanie terenu wokół placu zabaw (wygrabienie kamieni, posianie trawy, chodnik do bramki do placu zabaw od ul. Towarowej, klomby kwiatów). Oświetlenie boiska spowoduje że będzie ono efektywniej wykorzystywane, a uporządkowanie terenu wokół spowoduje, iż będzie bardziej estetyczne.

Opis projektu

1) Oświetlenie boiska wg. dokumentacji oraz uporządkowanie terenu wokół placu zabaw a siłownią (mała infrastruktura) wg. istniejącego projektu. Boisko bez oświetlenia nie jest wykorzystywane. W godzinach wieczornych, gdy jest ciemno brak oświetlenia tego miejsca obecnie skupia grupki ludzi przesiadających po ciemku
2) Wykończenie projektu: wygrabienie kamieni, posianie trawy, chodnik do bramki do placu zabaw od ul. Towarowej, klomby kwiatów.

Szacunkowe koszty projektu

130 tysięcy zł całość projektu.
1) 100.000 zł oświetlenie boiska.
2) 30.000 zł uporządkowanie terenu trwa, chodnik do bramki do placu zabaw.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszt oświetlenia wg. stawek obowiązujacych obecnie.

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego