projekt nr 30

30. III - ETAP PLACU ZABAW "JAŚ i MAŁGOSIA W ARKADII". Budowa boiska wielofunkcyjnego.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

ul. Topolowa Rumia
działka nr 84, obszar ok. 1000 m2.

Skrócony opis

Kolejny etap budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego powstałego przy ul. Topolowej obejmuje powstanie boiska wielofunkcyjnego pozwalającego mieszkańcom na uprawianie gier zespołowych tj. koszykówki, siatkówki czy piłki nożnej. Realizacja projektu pozwoli młodszym i starszym mieszkańcom zadbać o zdrowie i kondycję a także przyczyni się do integracji i wypracowania umiejętności współpracy w grupie.

Opis projektu

Budowa boiska wielofunkcyjnego:
- przygotowanie podłoża,
- położenie właściwej zgodnej z projektem nawierzchni,
- instalacja niezbędnych elementów boiska: tzn.słupy z tablicami i z koszem do koszykówki, do siatkówki - słupki + z naciągami (kotwami) mocowaniami (podstawami betonowymi lub innymi), bramki do gry w piłkę nożną,
- prace wykończeniowe-określanie granic boiska - linii,
- zabezpieczenia boczne,
- wyposażenie boiska w elementy niezbędne do jego funkcjonowania.
Projekt boiska jest już w Urzędzie Miasta.
Projekt powinien być zrealizowany bo jest już kolejnym etapem, uzupełnieniem istniejącego placu zabaw.
Wybudowanie boiska pozwoli grupie osób młodszych lub starszych na uprawianie gier zespołowych. W koszykówce - 10 osób, w siatkówce - 12 osób, w piłce nożnej - 21 osób może brać czynny udział w grze. Pozwoli to na integrację i pozwoli wypracować umiejętności współpracy w grupie - potrzebne w pracy, w życiu jak i w działalności społecznej.
Wspólne spędzanie czasu pomoże też nawiązać kontakty towarzyskie i uwrażliwi na potrzeby innych osób. Beneficjentami będą osoby chcące uprawiać sporty grupowe.
Mieszkańcy uprawiający sport aktywnie są osobami zdrowszymi i lepiej przygotowanymi do życia w społeczeństwie. Lepiej nawiązują kontakty z innym.

Szacunkowe koszty projektu

150.000 - 200.000 zł (nawierzchnia projektu z podłożem, elementy wyposażenia:słupki, siatka, kosze, linie boczne i inne wyznaczające boisko, ogrodzenie i inne składowe boiska).  

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

sprzątanie
konserwacja obiektu

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień