projekt nr 33

33. Rewitalizacja terenu zabytkowego cmentarza wokół ruin średniowiecznego kościoła w Rumi.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Działka nr 77, obręb 7, w Rumi przy ul. Kościelnej. Teren zabytkowego cmentarza z ruinami kościoła.

Skrócony opis

Projekt ma na celu poprawę wizerunku nieco zaniedbanego, a ważnego dla wielu mieszkańców miejsca - jedynego w Rumi zabytku - cmentarza, na którym znajduje się trwała ruina dawnego kościoła. W 2017 r. zostanie wykonana konserwacja ruin i nagrobków na cmentarzu, warto więc aby samo miejsce też nabrało nowego uroku i charakteru parkowego dzięki oświetleniu i nowym elementom zagospodarowania.

Opis projektu

Projekt przewiduje wykonanie prac dotyczących zagospodarowania terenu cmentarza:
- wytyczenie ścieżek pieszych (aleja od wejścia do ruiny kościoła, wokół ruin, do ważniejszych nagrobków),
- nasadzenie zieleni (uzupełnienie zieleni wysokiej wzdłuż zachodniej granicy terenu, zieleń ozdobna, trawniki),
- oświetlenie terenu,
- iluminacja ruin kościoła,
- remont/uzupełnienie ogrodzenia terenu,
- mała architektura (ławki, gabloty informacyjne,śmietniki itp.).  
Projekt ma na celu poprawę wizerunku nieco zaniedbanego, a ważnego dla wielu mieszkańców miejsca - jedynego w Rumi zabytku - cmentarza, na którym znajduje się trwała ruina dawnego kościoła. W 2017 r. zostanie wykonana konserwacja ruin i nagrobków na cmentarzu, warto więc aby samo miejsce też nabrało nowego uroku i charakteru parkowego. Oświetlenie i nowe elementy zagospodarowania sprawią, że miejsce będzie chętniej odwiedzane przez mieszkańców i turystów. Ruiny kościoła są ważnym elementem dziedzictwa historycznego naszego miasta, warto więc aby były właściwie wyeksponowane i abyśmy wszyscy o nie dbali.

Szacunkowe koszty projektu

Wytyczenie i częściowe utwardzenie ścieżek pieszych. Nasadzenie kompozycji zieleni ozdobnej, trawników oraz uzupełnienie zieleni wysokiej - ok. 90.000 PLN.
Naprawa ogrodzenia o wartościach historycznych od ul. Kościelnej - ok. 15.00 0 PLN.
Wykonanie nowego ogrodzenia od strony ul. Chopina i łąki - ok. 25.000 PLN.
Wykonanie oświetlenia ścieżek oraz iluminacji ruin - ok. 45.000 PLN.
Ustawienie tablic informacyjnych, makiety kościoła oraz ławek parkowych i innych elementów małej architektury - ok. 25.000 PLN.
Łącznie - 200.000 PLN.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszty jakie zostaną wygenerowane przez projekt: koszt energii elektrycznej na oświetlenie terenu i ruin.

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień