projekt nr 34

34. Sterylizacje i Kastracje Zwierząt Właścicielskich.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Teren miasta Rumia.

Skrócony opis

Sterylizacja i kastracja zwierząt niesie za sobą wiele pozytywnych rezultatów dla zwierząt, ich właścicieli, a także miasta. Akcja bezpośrednio przekłada się na wzrost zadowolenia mieszkańców, redukcję nakładów finansowych miasta na opiekę nad zwierzętami, zminimalizowanie liczby zwierząt trafiających do schronisk i ograniczenie liczby interwencji służb porządkowych.

Opis projektu

Właściciele psów i kotów, którzy zamieszkują teren miasta Rumia, będą mogli skorzystać z możliwości wykonania bezpłatnego zabiegu sterylizacji/kastracji.
Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego.
Koszt zabiegu obejmuje:
- wizytę kwalifikującą (w tym badanie krwi przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego w przypadku zwierząt starszych lub wymagających diagnostyki),
-  wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji, czipowanie,
- zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy,
- zapewnienie zwierzętom leczenia pooperacyjnego do czasu zdjęcia szwów (leki przeciwbólowe, antybiotyki),
- wizytę kontrolna w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.
Zwierzęta oznaczone elektronicznie czipem zostaną obowiązkowo oznaczone w ten sposób i wpisane w ewidencje.
Zwierzę zapisywane przez właściciela na zabieg sterylizacji/kastracji powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz przygotowane do zabiegu zgodnie z zaleceniem weterynarza.
Zabieg sterylizacji/kastracji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów rozrodczych, a także macicy u samic. Zabieg jest bezpieczniejszy dla  zwierząt niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych mających niepożądane skutki uboczne .
Sterylizacja i kastracja zwierząt niesie za sobą wiele pozytywnych rezultatów dla zwierząt, ich właścicieli, a także miasta.
Przede wszystkim sterylizacja i kastracja to jedyna skuteczna i humanitarna metoda zapobiegania bezdomności zwierząt, której głównymi przyczynami są: niekontrolowane rozmnażanie zwierząt, porzucanie zwierząt przez właścicieli, ucieczki zwierząt, łatwość pozyskiwania zwierząt. Dzięki zmniejszającej się populacji zwierząt oraz identyfikacji (czipowaniu) miasto w przyszłych latach będzie ponosić mniej kosztów związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi, porzuconymi i zabłąkanymi.
Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania są spokojniejsze i zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji spowodowanej hormonami, psy i koty nie przechodzą uciążliwych dla nich samych i właścicieli rui. Sterylizacja zapobiega wystąpieniu tzw. ciąży urojonej, eliminuje lub  zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego (ropomacicze  guzy układu rozrodczego) oraz nowotworów sutków.
Kastracja zmniejsza ryzyko zachorowania na schorzenia prostaty. Dzięki wykonanemu zabiegowi zwierzęta mogą być zdrowsze i żyć dłużej. Nie
dochodzi do ucieczek, zwłaszcza w okresie rui, dzięki czemu ogranicza się ilość zaginięć zwierząt, przypadki pogryzień czy wypadków  komunikacyjnych.
Beneficjentami projektu są mieszkańcy Rumi. Z bezpłatnego zabiegu skorzystają właściciele zwierząt, ale pozytywne aspekty masowej sterylizacji i kastracji odczują wszyscy mieszkańcy. Zminimalizowanie liczby małych, chorych i umierających bezdomnych zwierząt wpłynie korzystnie na poprawienie jakości życia mieszkańców, a także na pozytywny wizerunek miasta. Akcja bezpośrednio przekłada się na wzrost zadowolenia mieszkańców, redukcję nakładów finansowych miasta na opiekę nad zwierzętami, zminimalizowanie liczby zwierząt trafiających do schronisk i pod opiekę Fundacji oraz zminimalizowanie liczby interwencji służb porządkowych.

Szacunkowe koszty projektu

Koszt projektu oceniony jest na 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Za taką kwotę uda się szacunkowo wysterylizować/wykastrować 250 zwierząt domowych. Liczba ta może ulec zmianie w zależności od tego jakie zwierzęta trafią na darmowe zabiegi i ile z nich zostanie poddanych dodatkowym badaniom i zaczipowaniu. Koszt zabiegu różni się w zależności od tego czy jest to samica czy samiec (sterylizacje suk i kotek są bardziej kosztowne niż kastracje kocurów i psów) oraz w zależności od wielkości dostarczonego na zabieg psa/suki (zabiegi zwierząt większych są bardziej kosztowne).

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego