projekt nr 35

35. "Usiądź i odpocznij w Rumi" - przebudowa parku przy ul. Derdowskiego/Wybickiego w Rumi.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

działki - skwer przy zbiegu ulic Derdowskiego/Wybickiego - działki nr 677, 675, 678

Skrócony opis

Projekt zakłada stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej dedykowanej wszystkim mieszkańcom Rumi. W ramach projektu, na skwerze przy zbiegu ulic Derdowskiego i Wybickiego w Rumi zostanie stworzona  przestrzeń do codziennego relaksu oraz rekreacji, poprawiny stan zieleni (nasadzenie drzew, urządzenie rabatek) oraz wprowadzony ład przestrzenny ulicy.

Opis projektu

Projekt "Usiądź i odpocznij w Rumi" zakłada stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej dedykowanej wszystkim mieszkańcom Rumi. W ramach projektu chcielibyśmy stworzyć na skwerze przy zbiegu ulic Derdowskiego i Wybickiego w Rumi przestrzeń do codziennego relaksu oraz rekreacji, jednocześnie poprawiając stan zieleni oraz ład przestrzenny ulicy.

Potencjalnymi odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy Rumi, a szczególnie osoby uczęszczające pieszo ulicami w kierunku szkoły, przedszkola, basenu, przychodni, punktów gastronomicznych oraz usługowych zlokalizowanych w najbliższej okolicy. Nasz projekt ma na celu stworzenie miejsca odpoczynku w drodze do pracy, do szkoły, sklepów, przychodni. Chcielibyśmy by miejsce to, dzięki przyjaznej przestrzeni zieleni miejskiej uzupełnionej o ciekawą architekturę miejską stało się przyjemnym miejscem odetchnienie w codziennym biegu.

Stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej posłuży integracji mieszkańców (np. ułożenie mebli miejskich w sposób sprzyjający nawiązywaniu relacji społecznych) oraz będzie dobrą lokalizacją pod miękkie działania w ramach aktywności rewitalizacyjnych.

Projekt sprzyja poprawieniu ładu przestrzennego oraz stanu zieleni. W tak gęsto zabudowanej przestrzeni włączenie obszaru terenu zielonego do funkcjonalnej przestrzeni miejskiej będzie mieć pozytywny wpływ na życie lokalnych mieszkańców.

Stworzenie ogólnodostępnego zielonego parku wraz ze zwiększeniem miejsc odpoczynku niesie nadzieję na ożywienie tej okolicy zlokalizowanej w ścisłym centrum Rumi. Dostosowanie oświetlenia, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej jest ważnym dodatkowym elementem planowanej inwestycji.

Projekt "Usiądź i odpocznij" realizowany jest w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej i będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców. Każdy będzie mógł korzystać z efektu realizacji przedsięwzięcia. Przestrzeń będzie zaprojektowana w taki sposób, żeby mogły z niej korzystać wszystkie grupy społeczne: dzieci, dorośli, seniorzy, niepełnosprawni.  

Uwaga: Dokładny projekt zagospodarowania zostanie wykonany przez architekta krajobrazu w uzgodnieniu z wnioskodawcą projektu.

Szacunkowe koszty projektu

Koszty projektu zamieszczone są w załączniku nr 1.
Całość: około 151.400 zł (wszystkie ceny netto)

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszt utrzymania zieleni i konserwacji urządzeń, koszy energii. Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 7.000 zł.

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego, z uwzględnieniem protokołu uzgodnień