projekt nr 36

36. Stacja Jazz - cykl koncertów dla dzieci.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Stacja Kultura/Miejska Biblioteka Publiczna

Skrócony opis

Przewiduje się prezentację dziesięciu wykonawców reprezentujących różne gatunki i style muzyczne. Powinni to być artyści wykonujący muzykę jazzową, etniczną, reggae lub inne gatunki. Cykl będzie miał również wymiar edukacyjny. Projekt ma duże znaczenie społeczne - zintegruje odbiorców kultury i przyczyni się do zwiększenia liczby świadomych uczestników dóbr kultury.

Opis projektu

Cykl 10 koncertów (solistów lub zespołów) wraz z częścią edukacyjną (edukator muzyczny, animator kultury), które odbędą się raz w miesiącu (oprócz wakacji). Do tego celu planuje się wykorzystanie przestrzeni w Stacji Kultura.
Przewiduje się prezentację dziesięciu wykonawców reprezentujących różne gatunki i style muzyczne. Powinni to być artyści wykonujący muzykę jazzową, etniczną, reggae lub inne gatunki. Prowadzący koncerty przybliżą słuchaczom wykonawców i przedstawią repertuar. Dzięki temu cykl będzie miał również wymiar edukacyjny. Publiczność zasiądzie na ustawionych krzesłach, dzieci będą mogły usiąść z przodu na rozłożonej do tego celu wykładzinie. W promocji zadania pomogą materiały reklamowe zawierające szczegóły koncertu. Będą to afisze, format B2 (300 sztuk) i ulotki, format A5 (1000 sztuk) eksponowane w różnych miejscach i dystrybuowane w różnych punktach miasta. Planowane są również informacje w mediach, mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej.

Zadanie adresowane jest do mieszkańców miasta, nie tylko melomanów. W mieście zbyt mało organizuje się koncertów zaadresowanych do najmłodszej publiczności. Stacja Kultura jest miejscem idealnie nadającym się na koncerty. Pora i dzień tygodnia - sobotnie przedpołudnie idealnie
sprzyjają odbiorowi wydarzeń muzycznych, ponieważ w tym czasie nie ma zbyt wielu czytelników. Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych i muzycznych mieszkańców Rumi w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku. Odpowiedni dobór wykonawców z Rumi i okolic, jak i spoza regionu, wysoki poziom artystyczny, jaki reprezentują, a także różnorodność stylistyczna i gatunkowa prezentacji powinny te potrzeby zaspokoić w stopniu zadowalającym. Program artystyczny ma skłonić mieszkańców Rumi, nieczęsto odwiedzających instytucje kulturalne, do bardziej aktywnego uczestnictwa w kulturze. Dodatkowym celem jest ożywienie przestrzeni Stacja Kultura poprzez muzykę, zapoznanie odbiorców z wartościowymi zjawiskami twórczości artystycznej.

Przewiduje się że każdorazowo w koncertach uczestniczyć będzie 200-300 słuchaczy w różnym wieku (dzieci i dorośli). Wszystkich dziesięciu koncertów wysłucha łącznie 2000 - 3000 osób.

Projekt ma duże znaczenie społeczne - zintegruje odbiorców kultury i przyczyni się do zwiększenia liczby jej uczestników. Zakłada on bowiem udział rodzin wraz z dziećmi, ale również przypadkowych słuchaczy, którzy z czasem mogą stać się świadomymi uczestnikami dóbr kultury.

Szacunkowe koszty projektu

Ogółem: 50.000,00 zł, w tym: honoraria artystów (10 koncertów x 3.500 zł) - 32.500,00 zł, honoraria prowadzących koncerty (w tym pochodne) - 4.000,00 zł, wypożyczenie aparatury nagłaśniającej - 4.000,00 zł, obsługa dziesięciu koncertów (akustyk, 3 osoby) - 6.000,00 zł, przygotowanie i druk materiałów reklamowych - afisze w formacie B2 (300 sztuk) - 600,00 zł, przygotowanie i druk materiałów reklamowych - ulotki w formacie A5 (1000 sztuk) - 500,00 zł, koordynacja projektu (w przypadku zlecenia zadania) - 2.400,00 zł.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego