projekt nr 1

1. Sterylizacje i kastracje zwierząt właścicielskich


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Teren miasta Rumi.

Skrócony opis

Mieszkańcy Rumi – właściciele psów i kotów – będą mogli skorzystać z bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji swoich zwierząt. Program ma na celu zmniejszenie liczby niechcianych, porzucanych i bezdomnych zwierząt w naszym mieście. Sterylizacje i kastracje zwierząt domowych oraz ich czipowanie to jedyna skuteczna i humanitarna metoda zapobiegania bezdomności zwierząt.

Opis projektu

Właściciele psów i kotów będą mogli skorzystać z możliwości wykonania bezpłatnego zabiegu sterylizacji/kastracji.
Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego.
Koszt zabiegu obejmuje:
- wizytę kwalifikującą (w tym badanie krwi),
- wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji, czipowanie,
- zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy,
- zapewnienie zwierzętom leczenia pooperacyjnego do czasu zdjęcia szwów (leki przeciwbólowe, antybiotyki),
- wizytę kontrolną, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.
Zwierzęta nie oznaczone elektronicznie czipem zostaną obowiązkowo oznaczone w ten sposób i wpisane w ewidencje.
Zwierzę zapisywane przez właściciela na zabieg sterylizacji/kastracji powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz przygotowane do zabiegu zgodnie z zaleceniem weterynarza.

Zabieg sterylizacji/kastracji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów rozrodczych, a także macicy u samic. Zabieg jest bezpieczniejszy dla zwierząt niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych mających niepożądane działania uboczne.

Sterylizacja i kastracja zwierząt niesie za sobą wiele pozytywnych rezultatów dla zwierząt, ich właścicieli, a także dla miasta.

Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich oraz ich czipowanie bezpośrednio przełożą się na zmniejszenie liczby zwierząt bezdomnych w mieście. Przyczynami bezdomności są: niekontrolowane rozmnażanie zwierząt, porzucanie zwierząt, ucieczki zwierząt, łatwość pozyskiwania zwierząt. W wielu gminach w Polsce, gdzie została wprowadzona metoda ograniczenia i zapobiegania bezdomności poprzez całkowite finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, problem bezdomności został zminimalizowany lub wyeliminowany całkowicie. Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich eliminuję przyczynę problemu a nie walczy tylko z jego skutkami, czym jest gromadzenie zwierząt w schronisku. Dodatkowo zabłąkane zwierzęta, które dzięki akcji będą oznaczone czipem, szybko wrócą do właściciela i tym samym nie obciążą gminy kosztami związanymi z przyjęciem i utrzymaniem psa/kota w schronisku. Zminimalizowanie liczby zwierząt trafiających do schroniska wiąże się z oszczędnościami finansowymi dla gminy, zaoszczędzone pieniądze można wydać na inny, bardziej pożądany przez mieszkańców cel.
Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania są spokojniejsze i zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji powodowanej hormonami, psy i koty nie przechodzą uciążliwych rui. Sterylizacja/kastracja zapobiega tzw. ciąży urojonej, eliminuje lub zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych dla życia chorób tj. ropomacicze, guzy układu rozrodczego oraz nowotworów sutków, prostaty i jąder. Dzięki wykonanemu zabiegowi zwierzęta mogą być zdrowsze i żyć dłużej. Nie dochodzi do ucieczek, zwłaszcza w okresie rui, dzięki czemu ogranicza się ilość zaginięć zwierząt, przypadki pogryzień, czy wypadków komunikacyjnych.

Beneficjentami projektu są mieszkańcy Rumi. Z bezpłatnego zabiegu skorzystają właściciele zwierząt, ale pozytywne aspekty masowej sterylizacji i kastracji odczują wszyscy mieszkańcy. Zminimalizowanie liczby małych, chorych i umierających bezdomnych zwierząt wpłynie korzystnie na poprawienie jakości życia mieszkańców, a także na pozytywny wizerunek miasta. Akcja bezpośrednio przekłada się na wzrost zadowolenia mieszkańców, redukcję nakładów finansowych miasta na opiekę nad zwierzętami.

Szacunkowe koszty projektu

Koszt projektu wyceniony jest na 50 000 zł
Składowe części projektu:
1.Sterylizacja kotki 100 zł/szt.
2.Kastracja kocura 60 zł/szt.
3.Sterylizacja suki do 10 kg 200 zł/szt.
4.Sterylizacja suki do 35 kg 300 zł/szt.
5.Sterylizacja suki powyżej 35 kg 400 zł/szt.
6.Kastracja psa do 10 kg 120 zł/szt.
7.Kastracja psa do 35 kg 140 zł/szt.
8.Kastracja psa powyżej 35 kg 160 zł/szt.
9.Badanie krwi (pełna morfologia, biochemia) do 80 zł / badanie
10. Czip 11 zł/szt
Ogółem: 50 000 zł

Koszt projektu oceniony jest na 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).  Za taką kwotę uda się szacunkowo wysterylizować/wykastrować 250 zwierząt domowych. Liczba ta może ulec zmianie w zależności od tego jakie zwierzęta trafią na darmowe zabiegi i ile z nich zostanie poddanych dodatkowym badaniom i zaczipowaniu. Koszt zabiegu różni się w zależności od tego czy jest to samica czy samiec (sterylizacje suk i kotek są bardziej kosztowne niż kastracje kocurów i psów) oraz w zależności od wielkości dostarczonego na zabieg psa/suki (zabiegi zwierząt większych są bardziej kosztowne).

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego