projekt nr 13

13. Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Dębogórskiej wraz z wymianą chodnika od Ronda Kaczyńskiego do ul. Łąkowej


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Wzdłuż ulicy Dębogórskiej od Ronda Kaczyńskiego w kierunku Dębogórza Wybudowania do mostku przy ulicy Łąkowej. Projekt obejmuje działki: Obręb 14: dz.1/3 dz.1/8 dz.29/1

Skrócony opis

Opracowanie dokumentacji projektu obejmującej zagospodarowanie terenu pomiędzy rondem Kaczyńskiego a granicą miasta, uwzględniającą drogę rowerową i wybudowanie odcinka drogi rowerowej od ronda Kaczyńskiego do ul. Dębowej / ul. Jałowcowej z opcją rozszerzenia dalszej budowy w kierunku Dębogórza.

Opis projektu

Projekt zakłada opracowanie dokumentacji projektu obejmującej zagospodarowanie terenu pomiędzy rondem Kaczyńskiego a granicą miasta, uwzględniającą drogę rowerową i wybudowanie odcinka drogi rowerowej od ronda Kaczyńskiego do ul. Dębowej / ul. Jałowcowej z opcją rozszerzenia dalszej budowy w kierunku Dębogórza.
Projekt ma na celu uzupełnienie luki w ciągu rowerowym miedzy drogą przejezdną dla rowerów na ulicy Łąkowej prowadząca do Gdyni a ścieżkami kończącymi bieg na Rondzie Kaczyńskiego w kierunku Dębogórza - etap I.
Inwestycja - etap I - miałaby objąć:
- Opracowanie Dokumentacji projektowej uwzględniającej zagospodarowanie terenu pomiędzy rondem Kaczyńskiego a granicą miasta z uwzględnieniem budowy drogi rowerowej na tym odcinku.
- Wykonanie w pierwszym etapie dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5m z kostki brukowej (bez fazy). Początek: Rondo Kaczyńskiego. (dz 1/3 obr 14) Koniec:  włączenie do projektowanego układu drogowego w rejonie ulicy Dębowej/Jałowcowej  (dz 1/3 obr 14). Całkowita długość ok 180m
Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa w obecnym ruchu pieszo/rowerowym. Ze względu na powstające w szybkim tempie osiedla mieszkaniowa wzdłuż ulicy objętej wnioskiem co za tym idzie wzrost liczby mieszkańców oraz dodatkowym sąsiedztwem Centrum Handlowego Janowo w ostatnich latach bardzo zwiększył się ruch na obecnym odcinku wyłącznie pieszym. W szczególności występuje to w sezonie wiosenno letnim sprzyjającym wycieczkom rowerowym do pobliskiego lasu jak i rowerzystom podróżującym miedzy Gdynia a Rumią. Wydzielenie osobnego pasa zwiększy również bezpieczeństwo tych rowerzystów, którzy jeżdżą ulicą jak i kierowców. Wiele osiedli w tym rejonie jest planowanych oraz obecnie są w trakcie budowy, wiec problem będzie się nasilał z roku na rok w szybkim tempie. Skorzystają na tym projekcie obecni oraz przyszli okoliczni mieszkańcy, klienci Centrum Handlowego Janowo. Projekt usprawni komunikacje rowerową w naszym mieście które przystępuje niebawem do ogromnego projektu "rower metropolitalny" jak i poprawi bezpieczeństwo głównie dzieci i młodzieży.

Szacunkowe koszty projektu

250 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1 500,00 zł

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień