projekt nr 23

23. Rumski Miejski Stół Grillowy Stoli Błonia Janowskie


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Park Miejski - Błonia Janowskie - pomiędzy ulicami Pomorską, Gdańską i Dębogórską.

Skrócony opis

Wszyscy lubimy grillować. Proponujemy Miejski Stół Grillowy - miejsce spotkań towarzyskich
Ideą projektu jest umożliwienie wszystkim uczestnikom czynny udział w samodzielnym przygotowaniu oraz usmażeniu posiłku bez wskazywania gospodarza imprezy.
Inspiracją do utworzenia projektu był brak określonych punktów do legalnego, bezpiecznego i darmowego grillowania.

Opis projektu

Świat grillem stoi. Czas na Polskę. Czas na Rumię.
Proponujemy Miejski Stół Grillowy - miejsce spotkań towarzyskich
Stół grillowy przeznaczony do użytku przez mieszkańców miast i gmin jest odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczeństwa. W ślad za siłowniami zewnętrznymi, stołami do ping-ponga, stół grillowy organizuje publiczną przestrzeń rekreacyjną.
Ideą projektu jest umożliwienie wszystkim uczestnikom czynny udział w samodzielnym przygotowaniu oraz usmażeniu posiłku bez wskazywania gospodarza imprezy.
Zintegrowanie biesiadników poprzez lokalizację paleniska w centrum stołu występuje prawie na całym świecie. Jest znana w Azji i w Europie. W Azji jest to tradycyjne Gogigui, w Szwajcarii Raclette. Stoły tego typu są bardzo popularne w krajach skandynawskich.
Są miejscem spotkań towarzyskich, rodzinnych, sąsiedzkich. Służą integracji lokalnej społeczności, aktywizują starszych i młodszych. Idealnie komponują się w parkach miejskich, ogródkach, terenach rekreacji jak również w dużych miejskich ośrodkach mieszkaniowych.
KONSTRUKCJA STOŁU ZAPEWNIA:
-komfort, bezpieczeństwo i dbałość o środowisko.
-Zabezpiecza przed nieumyślnym zaprószeniem ognia.
-Ogranicza emisje szkodliwych dla środowiska półproduktów spalania.
-Ułatwia czyszczenie, konserwacje oraz uwzględnia wpływ warunków atmosferycznych.
-Uwzględnia wymogi Normy PN-EN 1860-1+A1:2017-08.
-Ruszty do grillowania są dopuszczone do kontaktu z żywnością.

GŁÓWNE ZASADY UWZDLĘDNIONE PRY PROJEKTOWANIU:

ZASADY DBAŁOŚCI O SPOŁECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO
Stół jest odpowiedzią na potrzebę społeczeństwa
Wzrost komfortu życia w mieście poprzez umożliwienie wypoczynku na świeżym powietrzu.
Ograniczenie spontanicznych miejsc ogniskowych i grillowych generujących śmieci.
Zorganizowane i kontrolowane usuwanie śmieci i resztek.
ZASADY PRZECIWPOŻAROWE i PRZECIWSMOGOWE
Odpowiednie napowietrzenie palonego węgla minimalizuje emisję szkodliwych dla środowiska półproduktów spalania.
Konstrukcja stołu, paleniska i popielnika zabezpiecza rozpalone węgle i popiół przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem.
Popiół wygaszany jest w zamkniętej przestrzeni w trakcie spadania do popielnika.
Zamknięta przestrzeń popielnika chroni przed rozsypywaniem się popiołu i umożliwia bezpieczne oczyszczanie w dowolnym momencie.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU
Bezpieczeństwo korzystania z grilla zapewnia betonowa obudowa paleniska z izolacją termiczną oraz stabilne posadowienie stołu.
Bezpieczeństwo podnoszenie ruszty zapewnia zintegrowana dźwigni z rusztem
Ruszty wykonane są ze stali dopuszczonej do kontaktu z żywnością
Komin podciśnieniowy minimalizuje zadymienie i wyprowadza dym do góry z dala od użytkowników.
ODPORNOŚĆ NA NISZCZENIE I WANDALIZM
Konstrukcja paleniska zapobiega zbieraniu się wody w grillu.
Zastosowany system przegród odprowadza wody opadowe jednocześnie zatrzymując reszki popiołu w popielniku.
Wykorzystano beto odporny na skrajne wysokie i niskie temperatury.
Konstrukcja stołu zabezpieczona przed celowym zniszczeniem.
Jedynym ruchomym elementem jest uchylny stalowy ruszt.
KONSERWACJI CZYSZCZENIA, WYMIANY ZNISZCZONYCH ELEMENTÓW
Zwiększona pojemność popielnika zapewnia wielokrotne używanie grilla bez konieczności każdorazowego czyszczenia paleniska.
Otwory znajdujące się u podstawy stołu zapewniają odpływ wody deszczowej i innych nieczystości.
Modułowość projektu umożliwia wymiany pojedynczych elementów stołu w przypadku ich uszkodzenia bez konieczności demontażu całości.

Szacunkowe koszty projektu

Wyposażenie: Stół grillowy 14 000 sztuka Ławki i akcesoria 3000 komplet do 1 sztuki stołu Projekt zagospodarowania terenu 3000 Wykonanie placu wraz z materiałami: Wyrównanie tereny, przygotowanie podbudowy i wybrukowanie placu pod miejsce piknikowe 30 000 zł Łącznie: 50 000 zł netto

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Sprzątanie wyznaczonego miejsca grillowego w przestrzeni publicznej w zakresie służb komunalnych. Konserwacja stołu i paleniska przez służby komunalne. Przewidywany koszt roczny 1000 zł.

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień