projekt nr 20

20. Okolice dworca PKP w Rumi - zadaszony parking dla rowerzystów


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Okolice dworca PKP w Rumi od str. wiaduktu Można wykorzystać przestrzeń między peronem 1 a postojem taksówek.

Skrócony opis

Ze względu na zwiększone potrzeby miejsca parkingowego dla rowerzystów w okolicach dworca PKP w Rumi uważamy za konieczne utworzenie nowego zadaszonego parkingu .

Opis projektu

Należy wykonać stojaki rowerowe oraz zadaszenie. W chwili obecnej ze względu na brak miejsca rowery są zostawiane w okolicach dworca PKP w różnych miejscach tj. na peronie ,na chodnikach przed dworcem.Inwestycja ta ułatwi życie zwiększającej liczbie rowerzystów w Rumi.

Szacunkowe koszty projektu

30 000,00 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Gmina Miejska Rumia jest na etapie wykonania dokumentacji na przebudowę węzła integracyjnego w Rumi (tereny przy dworcu PKP Rumia) w której ujęte zostaną m.in. stojaki na rowery wraz zadaszeniem. Planowana realizacja tej inwestycji to lata 2020-2022, które finansowane będą z budżetu gminy oraz ze środków UE. W związku z tym Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego odrzuciła projekt merytorycznie i nie zostanie on poddany pod głosowanie mieszkańców.