projekt nr 25

25. „Śladami dawnej Rumi” – serial dokumentalny o historii miasta


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Rumia – ruiny kościoła (ul. Kościelna)
Rumia – Plac Kaszubski
Rumia – ul. Leśna (kamień przy drodze do Zbychowa)
Rumia – Dolina Zagórskiej Strugi
Rumia – dworzec PKP i okolice
Rumia – Janowo (Park Żelewskiego, Osada Kolejowa przy ul. Kolejowej)
Rumia – kładka pieszo-rowerowa wzdłuż Zagórskiej Strugi
Rumia – Park Starowiejski, Dworek pod Lipami
Rumia – Góra Markowca
Rumia – osiedle przy ul. Kombatantów
Rumia – Biała Rzeka (ruiny strzelnicy Luftwaffe)
Rumia – ul. Ceynowy (pozostałości szczeliny przeciwlotniczej)
Rumia – MOSiR
Rumia – Lotnisko, ok. ul. I Żołnierzy Dywizji WP, Żwirki i Wigury

Skrócony opis

Czy wiesz, że MOSiR zbudowano na cmentarzysku z czasów rzymskich? Na szczycie Góry Markowca odnaleziono pozostałości średniowiecznej osady? Z rumskiego lotniska można było dolecieć do Wiednia?  

„Śladami historii Rumi” to projekt mini-serialu o historii miasta. Każdy z 24 odcinków będzie ogólnodostępny, publikowany na portalu YouTube, jego kopie trafią do miejskich instytucji kultury oraz szkół.

Opis projektu

„Śladami historii Rumi” to projekt dokumentalnego mini-serialu, którego celem jest popularyzacja historii miasta. Jego beneficjentem są przede wszystkim pasjonaci historii oraz młodzież szkolna.

Serial korzystał będzie z nowoczesnego formatu video internetowego – pojedynczy odcinek nie będzie dłuższy niż 10 minut, zawierał będzie materiał historyczny podany w przystępnej, popularnonaukowej formie.

Planowane 24 odcinki (2 miesięcznie) umieszczane będą na ogólnodostępnej platformie YouTube, fizyczne kopie na nośnikach cyfrowych (płyta CD) trafiały będą do zbiorów Miejskiego Domu Kultury w Rumi, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi, Domu Kultury SM Janowo oraz placówek oświatowych. Te ostatnie będą mogły wykorzystywać materiał jako atrakcyjną formę przedstawienia uczniom lokalnej historii, np. podczas zajęć lekcyjnych. Odcinki promowane będą w mediach społecznościowych.

W szerszym ujęciu celem serialu jest budowa tożsamości mieszkańca Rumi, wskazanie na wyjątkową wartość historyczną miasta, co może przełożyć się na zainteresowanie nie tylko jego dziejami, ale i aktualną sytuacją. To z kolei może mieć wpływ na kształcenie postaw proobywatelskich.

Historia Rumi wciąż nie doczekała się opracowań w wymiarze popularnym – materiały dostępne w placówkach kulturalnych mają zazwyczaj charakter ściśle naukowy, przeznaczony dla badaczy z zapleczem wiedzy i doświadczeniem akademickim. Przystępna forma mini-serialu ma ten trend odwrócić.

Dowodem na zainteresowanie mieszkańców historią miasta widać chociażby na profilu Miasto Rumia, na którym umieszczane są od czasu do czasu fotografie historyczne – każdorazowo szeroko komentowane i bijące rekordy popularności.

Mini-serial dokumentalny byłby także uzupełnieniem funkcjonującego na terenie Rumi Cyfrowego Archiwum Społecznego – jego kopie trafiłyby również na tę witrynę.

Szacunkowe koszty projektu

Orientacyjny kosztorys:
Realizacja 24 odcinków (w tym: wynajęcie sprzętu audio-video, statywów, oświetlenia, przygotowanie planów): 12 000 zł brutto
Montaż 24 odcinków (w tym: postprodukcja): 6 000 zł brutto
Wynagrodzenie prowadzącego (w tym: przygotowanie 24 scenariuszy, prowadzenie odcinków): 12 000 zł brutto
Opieka merytoryczna – konsultacje historyczne z pracownikami naukowymi (np. Uniwersytetu Gdańskiego): 2 000 zł brutto
Przygotowanie i publikacja serialu na nośnikach cyfrowych (do użytku instytucji kultury, szkół): 3 000 zł brutto
Łączny koszt realizacji projektu: 35 000 zł brutto

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego