projekt nr 27

27. Parking przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Rumi przy ul. Górniczej 19


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Obręb 19, działki Nr 331/4 i 331/5

Skrócony opis

Projekt zakłada budowę około 10 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na terenie przylegającym do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rumi, od ulicy Stalowej, wraz z odgrodzeniem parkingu od terenu szkoły. Miejsce postoju ułatwi rodzicom parkowanie aut podczas odwożenia dzieci do szkoły, oraz sprawi, że ruch uliczny będzie swobodniejszy.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę około 10 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na terenie przylegającym do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rumi, od ulicy Stalowej, wraz z odgrodzeniem parkingu od terenu szkoły. Utworzenie miejsca postoju ułatwi rodzicom parkowanie aut podczas odwożenia lub odbierania dzieci ze szkoły. Inwestycja ma na celu nade wszystko bezpieczeństwo dzieci. Obecnie rodzice wjeżdżają na teren szkoły, blokując tym samym miejsca postojowe przeznaczone dla nauczycieli, bądź parkują na chodniku po obu stronach ulicy wstrzymując swobodny przejazd innym samochodom, w tym również autobusom. Budowa ogólnodostępnego parkingu pozwoli na korzystanie z niego również czytelnikom Biblioteki Miejskiej, Filia Nr 4 oraz lokalnym mieszkańcom. W ten sposób zostanie wyeliminowana nieprawidłowość polegająca na częstym parkowaniu w okolicy szkoły na trawniku.

Szacunkowe koszty projektu

250 tys. zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1000 zł

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień