projekt nr 26

26. Kompleks sportowo-rekreacyjny na skrzyżowaniu ul. Kostki Napierskiego i Kilińskiego - Wybudowanie boiska do mini piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią i ogrodzeniem w roku 2019


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Skrzyżowanie ulicy Napierskiego i ulicy Kilińskiego.
Działka 1/233

Skrócony opis

Kompleks Sportowo Rekreacyjny z oświetleniem i monitoringiem - I etap projektu zawiera wybudowanie boiska do mini piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. II etapem jest  wybudowanie boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych.  Kolejnym etapem wybudowanie placu zabaw dla najmłodszych dzieci, a także montaż ogrodzenia oraz oświetlenia terenu.

Opis projektu

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny.
W pierwszym etapie planuje się wybudowanie mini boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną. Drugim etapem ma być budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych (koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, uni hokej, oraz tenis ziemny) wraz z monitoringiem (jedna kamera podłączona do systemu Straży Miejskiej). Następnym etapem jest budowa placu zabaw dla najmłodszych oraz montaż oświetlenia i  ogrodzenia terenu. Celem budowy kompleksu ma być krzewienie kultury fizycznej poprzez sport i zabawę wśród mieszkańców. Kompleks Sportowo-Rekreacyjny jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, a przede wszystkim sporej ilości dzieci, które od wielu lata starają się o zagospodarowanie terenu

Szacunkowe koszty projektu

Całkowity koszt trzech etapów wyniesie 750000 zł.
Każdy z poszczególnych etapów wyniesie 250000 zł.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

6000

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień