projekt nr 39

39. Stacja Jazzik- cykl koncertów dla dzieci w Stacji Kultura


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi.

Skrócony opis

Koncerty dla młodych słuchaczy to okazja poznania znakomitej muzyki, stylistyki i możliwości artystów, którzy ukazują swoją wszechstronność, prezentując zarówno muzykę klasyczną jak i jazzową. Program dobrany jest specjalnie dla młodych odbiorców, którzy będą mieli okazję przez cały rok uczestniczyć w koncertach dedykowanych właśnie im samym.

Opis projektu

Cykl 10 koncertów (solistów lub zespołów), wraz z częścią edukacyjną (edukator muzyczny,animator kultury), które odbędą się raz w miesiącu (oprócz wakacji) Do tego celu planuje się wykorzystanie przestrzeni w Stacji Kultura.
Przewiduje się prezentację dziesięciu wykonawców reprezentujących różne gatunki i style muzyczne. Powinni to być artyści wykonujący muzykę jazzową, etniczną, reggae lub inne gatunki. Prowadzący koncerty przybliżą słuchaczom wykonawców i przedstawią repertuar. Dzięki temu cykl będzie miał również wymiar edukacyjny. Publiczność zasiądzie na ustawionych krzesłach, dzieci będą mogły usiąść z przodu na rozłożonej do tego celu wykładzinie. W promocji zadania pomogą materiały reklamowe zawierające szczegóły koncertów. Będą to afisze, format B2 ( 300 sztuk ) i ulotki, format A5 ( 1000 sztuk ) eksponowane w różnych miejscach i dystrybuowane w różnych punktach miasta. Planowane są również informacje w mediach, mediach społecznościowych, oraz na stronie internetowej.

Zadanie adresowane jest do mieszkańców miasta, nie tylko melomanów. W mieście zbyt mało organizuje się koncertów zaadresowanych do najmłodszej publiczności. Stacja Kultura jest miejscem idealnie nadającym się na koncerty. Pora i dzień tygodnia - sobotnie przedpołudnie idealnie sprzyjają odbiorowi wydarzeń muzycznych, ponieważ w tym czasie nie ma zbyt wielu czytelników.. Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych i  muzycznych mieszkańców Rumi w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku. Odpowiedni dobór wykonawców z Rumi i okolic, jak i spoza regionu, wysoki poziom artystyczny, jaki reprezentują, a także różnorodność stylistyczna i gatunkowa prezentacji powinny te potrzeby zaspokoić w stopniu zadowalającym. Program artystyczny ma skłonić mieszkańców Rumi, nieczęsto odwiedzających instytucje kulturalne, do bardziej aktywnego uczestnictwa w kulturze. Dodatkowym celem jest ożywienie przestrzeni Stacji Kultura poprzez muzykę, zapoznanie odbiorców z wartościowymi zjawiskami twórczości artystycznej.

Przewiduje się że każdorazowo w koncertach uczestniczyć będzie 200-300 słuchaczy w różnym wieku (dzieci oraz dorośli) Wszystkich dziesięciu koncertów wysłucha łącznie 2000 - 3000 osób.

Projekt ma duże znaczenie społeczne - zintegruje odbiorców kultury i przyczyni się do zwiększenia liczby jej uczestników. Zakłada on bowiem udział rodzin wraz z dziećmi , ale również przypadkowych słuchaczy, którzy z czasem mogą stać sie świadomymi uczestnikami dóbr kultury.

Szacunkowe koszty projektu

Honoraria artystów (10 koncertów x 3 500 zł) 32 500,00 zł Honoraria prowadzących koncerty ( w tym pochodne) 4 000,00 zł Wypożyczenie aparatury nagłasniającej 4 000,00 zł Obsługa dziesięciu koncertów (akustyk, 3 osoby) 6 000,00 zł Przygotowanie i druk materiałów reklamowych – afisze w formacie B2, 300 sztuk 600,00 zł Przygotowanie i druk materiałów reklamowych – ulotki w formacie A5, 1000 sztuk 500,00 zł Koordynacja projektu ( w przypadku zlecenia zadania) 2 400,00 zł Ogółem 50 000,00 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego