projekt nr 44

44. Park przy ruinach zabytkowego kościoła przy ul. Kościelnej


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

ul. Kościelna, działka nr 77 obręb 7

Skrócony opis

Celem projektu jest przekształcenie zaniedbanego obszaru starego cmentarza w miejsce o charakterze parkowym, przyjazne dla mieszkańców i atrakcyjne dla turystów.

Opis projektu

Założenie parkowo-cmentarne przy ul. Kościelnej wraz ze znajdującą się na nim ruiną kościoła jest świadectwem wielowiekowej tradycji osadniczej Rumi, o dużej wartości zabytkowej i historycznej.
Celem niniejszej inwestycji jest utrwalenie pamięci o miejscu, odpowiednie zagospodarowanie i waloryzacja terenu, a także nadanie mu nowych funkcji. Inwestycja będzie służyła wszystkim mieszkańcom Rumi oraz może stać się atrakcją turystyczną i wizytówką miasta. Planowane prace mają na celu zachowanie i ekspozycję walorów terenu i zabytkowych obiektów.
Realizacja projektu powinna obejmować:
Wytyczenie i utwardzenie ścieżek,
Nasadzenie kompozycji zieleni ozdobnej, trawników, oraz zieleni obwodowej,
Naprawa ogrodzenia o wartościach historycznych od ul. Kościelnej,
Wykonanie nowego ogrodzenia od strony ul. Chopina i łąki,
Ustawienie tablic informacyjnych oraz ławek parkowych i innych elementów małej architektury,
Wykonanie oświetlenia ścieżek oraz podświetlenia ruin budynku,
Ewentualnie wykonanie lapidarium, w którym mogą być prezentowane fragmenty nagrobków i rzeźby oraz monitoring terenu.

Szacunkowe koszty projektu

Wytyczenie i utwardzenie ścieżek: ok. 600 m2 - 70 000 zł Nasadzenie kompozycji zieleni ozdobnej, trawników, oraz zieleni obwodowej: ok. 2500 m2 - 80 000 zł Naprawa ogrodzenia o wartościach historycznych od ul. Kościelnej: 118 mb - 16 000 zł Wykonanie nowego ogrodzenia od strony ul. Chopina i łąki: 75 mb - 22 000 zł Ustawienie tablic informacyjnych oraz ławek parkowych i innych elementów małej architektury: 17 000 zł Wykonanie oświetlenia ścieżek oraz podświetlenia ruin budynku: 45 000 zł RAZEM: 250 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszty utrzymania parku:
oświetlenie, utrzymanie zieleni, koszenie trawnika, sprzątanie
ok. 20 tyś. zł

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego