projekt nr 2

2. Szkolne szafki w SP 6 Rumia


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rumi, ul. Sienkiewicza 30

Opis projektu

Proponowany projekt dotyczy problemu bardzo ciężkich tornistrów u dzieci. Codziennie noszą przez kilka godzin około 7 kg. Od paru lat społeczeństwo szkolne narzeka na ból pleców. Chcieliby mieć warunki jak co niektóre dzieci w innych szkołach w Rumi. Chciałyby mieć szafki szkolne by nie musiały tyle kilogramów nosić, co wpłynęłoby korzystnie na ich zdrowie.

Szacunkowe koszty projektu

Zakładając, że jedna szafka kosztowałaby 200,00 zł, dając dzieciom w klasach IV-VIII
200,00 zł x 650 dzieci = 130 000,00 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt złożono na nieobowiązującym formularzu zgłoszeniowym. Obowiązujący formularz zgłoszeniowy to załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV/572/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 lutego 2018 r. dostępny również stronie www.rumia.budzet-obywatelski.org w zakładce Wszystko o budżecie, następnie Do pobrania. Ponadto projekt ten nie jest ogólnodostępny a zgodnie z  §2 ust. 4 "Teren na którym będzie realizowany projekt musi być terenem dostępnym dla ogółu mieszkańców". W związku z tym Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego odrzuciła projekt i nie podlega on dalszemu opiniowaniu.