projekt nr 4

4. Bezpieczna droga do szkoły - doświetlenie przejść dla pieszych dedykowane dzieciom szkół podstawowych: SP 6 i SP 8 (ul. Żwirki i Wigury, ul. Derdowskiego)


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt dotyczy doświetlenia 2 przejść dla pieszych: 1. ul. Żwirki i Wigury - przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza 2. ul. Derdowskiego - przejście na pieszych przy wejściu na teren SP 8 na wysokości apteki Projekt dotyczy doświetlenia dwóch przejść dla pieszych zgodnie z załączoną mapką do protokołu uzgodnień

Skrócony opis

1. ul. Żwirki i Wigury - przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza

2. ul. Derdowskiego - przejście na pieszych przy wejściu na teren SP 8 na wysokości apteki.

Projekt zakłada montaż dwóch silnych lamp ledowych umieszczonych na masztach po obu stronach przejścia dla pieszych doświetlających przejście i zwiększające widoczność osób na przejściu dla kierowców.

Opis projektu

1. ul. Żwirki i Wigury - przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza

Projekt zakłada montaż dwóch silnych lamp ledowych. Lampy są umieszczone na masztach po obu stronach przejścia dla pieszych i są zaopatrzone w detektory ruchu powodujące zapalanie się obu lamp w momencie wykrycia ruchu w obrębie wejścia na przejście i ich zgaszenie po ustaniu ruchu. Urządzenia zaopatrzone są też w czujniki zmierzchowe. W czasie oświetlenia dziennego czujniki zmierzchowe odłączą czujniki ruchu w taki sposób, że lampy doświetleniowe nie będą zapalały się niepotrzebnie. Wykonanie mat dojazdowych do przejścia z czerwonego kruszywa, malowanie przejścia, kocich oczek, projektu budowalnego, projektu inżynierii drogowej i projektu organizacji ruchu.

2. ul. Derdowskiego - przejście na pieszych przy wejściu na teren SP 8 na wysokości apteki.

Projekt zakłada montaż dwóch silnych lamp ledowych. Lampy są umieszczone na masztach po obu stronach przejścia dla pieszych i są zaopatrzone w detektory ruchu powodujące zapalanie się obu lamp w momencie wykrycia ruchu w obrębie wejścia na przejście i ich zgaszenie po ustaniu ruchu. Urządzenia zaopatrzone są też w czujniki zmierzchowe. W czasie oświetlenia dziennego czujniki zmierzchowe odłączą czujniki ruchu w taki sposób, że lampy doświetleniowe nie będą zapalały się niepotrzebnie.

Szacunkowe koszty projektu

Szacunkowy koszt doświetlenia jednego przejścia dla pieszych to 100 000,00 zł x 2 = 200 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Szacunkowe koszty roczne doświetlenia 1 przejścia są niewielkie i dotyczą jedynie kosztów konserwacji urządzeń - nie powinny przekroczyć 2 500,00 zł rocznie, Energia elektryczna - Koszt ok 500,00 zł rocznie

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień