projekt nr 7

7. Doświetlenie przejść dla pieszych w wyznaczonych miejscach na terenie miasta Rumi


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Skrzyżowanie Starowiejska/Abrahama - działka nr 543/31 obręb 11, 988/1, 989/1, 997/1 obręb 18 - 2 przejścia Skrzyżowanie Starowiejska/ Wybickiego - działka nr 543/27 obręb 11 - 2 przejścia Skrzyżowanie Kosynierów/Tysiąclecia - działka nr 325/2 obręb 8 - 1 przejście Skrzyżowanie Żwirki i Wigury/ Okrężna - działka nr 536/5 obręb 11 - 1 przejście Skrzyżowanie Żwirki i Wigury/ Sienkiewicza - działka nr 536/7 obręb 11 - 2 przejścia Ulica Dębogórska Rondo Płażyńskiego - działka nr 244/2 obręb 7, 258/10 obręb 12, 737/1 obręb 18 - 2 przejścia Ulica Dąbrowskiego Most - działka nr 955/1, 970/1, 971, 972/1, 1037/2, 1037/3 obręb 18 - 2 przejścia Skrzyżowanie Kosynierów/Wyspiańskiego - działka nr 1/101, 325/2 obręb 08 - 1 przejście Ulica Sabata pomiędzy Młyńską a ul. Szkolną - działka nr 90/8, 161/3 obręb 19 - 2 przejścia

Skrócony opis

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na 15 przejściach dla pieszych na terenie miasta Rumi. W pierwszej kolejności wykonany zostanie projekt budowlano - wykonawczy a następnie na jego podstawie zamontowane zostaną przy każdym przejściu dla pieszych 2 słupy oświetleniowe 5 m wraz z oprawami LED dedykowanymi do oświetlenia przejść dla pieszych. Typ oprawy LED-owej będzie dopasowany do warunków

Opis projektu

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na 15 przejściach dla pieszych:
Skrzyżowanie Starowiejska/Abrahama - 2 przejścia
Skrzyżowanie Starowiejska/ Wybickiego - 2 przejścia
Skrzyżowanie Kosynierów/Tysiąclecia - 1 przejście
Skrzyżowanie Żwirki i Wigury/ Okrężna - 1 przejście
Skrzyżowanie Żwirki i Wigury/ Sienkiewicza - 2 przejścia
Ulica Dębogórska Rondo Płażyńskiego - 2 przejścia
Ulica Dąbrowskiego Most - 2 przejścia
Skrzyżowanie Kosynierów/Wyspiańskiego - 1 przejście
Ulica Sabata pomiędzy Młyńską a ul. Szkolną - 2 przejścia

W pierwszej kolejności wykonany zostanie projekt budowlano - wykonawczy a następnie na jego podstawie zamontowane zostaną przy każdym przejściu dla pieszych 2 słupy oświetleniowe 5 m wraz z oprawami LED dedykowanymi do oświetlenia przejść dla pieszych czyli doświetlających samo przejście dla pieszych oraz strefy oczekiwania na przejście po obu stronach ulicy. Typ oprawy LED-owej będzie dopasowany do warunków panujących na danym przejściu dla pieszych w tym zmiana barwy świecenia aby uwidocznić przejście w sytuacji występowania istniejącej białej zimnej barwy oświetlenia ulicznego.
Na wskazanych przejściach dla pieszych odnotowano najwięcej wypadków z udziałem pieszych. Ponadto wskazane przejścia dla pieszych są słabo oświetlone, przez co widoczność pieszych ba tych przejściach jest mocno ograniczona, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. Z punktu widzenia kierowców doświetlenie spowoduje lepsze warunki do dostrzeżenia pieszych (w szczególności dzieci) i prawidłową ocenę sytuacji wokół przejścia.
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na przejściach, zaś kierowcom ułatwić dostrzeżenie. Doświetlenie przejść jest więc bardzo ważne i znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Pierwszym i najważniejszym warunkiem bezpiecznego przejścia dla pieszych jest jego właściwe oświetlenie w porze nocnej. Zapewnienie właściwych warunków obserwacji otoczenia przejścia dla pieszych przez kierowców pozwala na dostrzeżenie pieszego w odległości, która umożliwia podjęcie właściwej reakcji.
Zakłada się wykonanie doświetlenia zgodnie z kolejnością w/w lokalizacji do wyczerpania budżetu zakładanego na projekt.

Szacunkowe koszty projektu

Koszt szacunkowy jednego kompletu czyli 2 słupy pięciometrowe z fundamentem + osadzenie słupa, 2 oprawy kierunkowe, projekt budowlany, materiały, robociznę i sprzęt = 16 500,00 zł brutto Koszt szacunkowy wykonania całego projektu 15 kompletów x 16 500,00 zł = 247 500,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszt szacunkowy roczny energii dla 15 kompletów ok. 2 000,00 zł brutto
Koszt szacunkowy roczny konserwacji dla 15 kompletów ok. 500,00 zł brutto

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego