projekt nr 10

10. Ścieżka dla pieszych, łącząca ulicę Świętojańską z ulicą 3 Maja


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Łącznik ulicy Świętojańskiej z ulicą 3 Maja, przez ulicę Księdza Ormińskiego

Skrócony opis

Uporządkowanie, założenie oświetlenia, utwardzenie przejścia dla pieszych łączącego ulicę Świętojańską z ulicą 3 Maja

Opis projektu

Teren powinien być wyrównany, utwardzony i ułożony płytkami chodnikowymi lub kostką brukową. Przed ułożeniem należy rozprowadzić zasilanie lamp oświetleniowych.
Ścieżka łącząca ulicę Świętojańską z ulicą 3 Maja przez ulicę Księdza Ormińskiego jest miejscem od lat zaniedbanym, porośniętym wysoką trawą, zanieczyszczony opakowaniami po napojach, petami i odchodami zwierzęcymi.
Ścieżka ta ma wielkie znaczenie dla osób mieszkających od strony ulicy Dąbrowskiego, poruszających się w kierunku przystanku SKM Rumia Janowo jak i do pobliskich sklepów osiedlowych.
Dla osób mieszkających w obrębie ulic Księdza Ormińskiego, ulicy 3 Maja jak i dalszych ulic (Słupska, Kielecka, Radomska, Olsztyńska, Oliwska) ułatwiony będzie dostęp do przystanku autobusowego R, J, nowo powstałego oddziału Poczty Polskiej na ulicy Krakowskiej, jak innych punktów usługowych położonych w pobliżu. Oświetlenie tego chodnika zwiększy bezpieczeństwo w poruszaniu się na tym terenie.

Szacunkowe koszty projektu

18 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1 000,00 zł

Budowa ścieżki i oświetlenia na łączniku pomiędzy ulicami Świętojańską, 3 Maja i Ormińskiego jest przewidziana do wykonania w 2018 r. ze środków budżetu miasta. W związku z tym Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego odrzuciła projekt merytorycznie i nie zostanie on poddany pod głosowanie mieszkańców.