projekt nr 11

11. Remont nawierzchni asfaltowej na osiedlu Janowo, ul. Gdańska 33-41


Opis projektu

Należy wykonać remont nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie nowej warstwy asfaltu. Obecna warstwa jest poważnie uszkodzona w wyniku eksploatacji przez zintensyfikowany ruch (w tym autobusy) w trakcie budowy ronda Pileckiego.
Naprawa nawierzchni asfaltowej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na wskazanym odcinku oraz wkomponuje się w inwestycję związaną z budową nowych zatok postojowych wzdłuż tej drogi. Realizacji tego przedsięwzięcia w znacznym stopniu poprawi estetykę tej części miasta.
Z realizacji tej inwestycji skorzysta duża część mieszkańców mieszkających w tym rejonie, między innymi mieszkańcy ul. Wrocławskiej oraz innych ulic zlokalizowanych w tej okolicy dla których droga ta stanowi dojazd. Trzeba też pamiętać, iż jest to droga serwisowa, która zapewnia komunikację w sytuacji gdy przejazd ulicą Gdańską jest utrudniony.

Opis lokalizacji

ul. Gdańska (serwisowa) od progu zwalniającego przy ul. Gdańskiej 33 do progu zwalniającego na wysokości ul. Gdańskiej 41. Działka nr 2/33 obręb 12

Szacunkowe koszty projektu

230 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszty eksploatacji w stosunku do obecnych nie wzrosną a nawet ulegną zmniejszeniu. Dotychczas fragment tej drogi był miejscowo naprawiany, jednak jakość nawierzchni powoduje, że naprawy te nie przynoszą trwałych efektów

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień