projekt nr 11

11. Remont nawierzchni asfaltowej na osiedlu Janowo, ul. Gdańska 33-41


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

ul. Gdańska (serwisowa) od progu zwalniającego przy ul. Gdańskiej 33 do progu zwalniającego na wysokości ul. Gdańskiej 41. Działka nr 2/33 obręb 12

Skrócony opis

Celem projektu jest remont nawierzchni asfaltowej od skrzyżowania ul. Gdańskiej/ ul. Wrocławskiej do progu zwalniającego przy posesji ul. Gdańska 33 oraz przebudowę progu zwalniającego przy posesji ul. Gdańska 41

Opis projektu

Należy wykonać remont nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie nowej warstwy asfaltu. Obecna warstwa jest poważnie uszkodzona w wyniku eksploatacji przez zintensyfikowany ruch (w tym autobusy) w trakcie budowy ronda Pileckiego.
Naprawa nawierzchni asfaltowej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na wskazanym odcinku oraz wkomponuje się w inwestycję związaną z budową nowych zatok postojowych wzdłuż tej drogi. Realizacji tego przedsięwzięcia w znacznym stopniu poprawi estetykę tej części miasta.
Z realizacji tej inwestycji skorzysta duża część mieszkańców mieszkających w tym rejonie, między innymi mieszkańcy ul. Wrocławskiej oraz innych ulic zlokalizowanych w tej okolicy dla których droga ta stanowi dojazd. Trzeba też pamiętać, iż jest to droga serwisowa, która zapewnia komunikację w sytuacji gdy przejazd ulicą Gdańską jest utrudniony.

Szacunkowe koszty projektu

230 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszty eksploatacji w stosunku do obecnych nie wzrosną a nawet ulegną zmniejszeniu. Dotychczas fragment tej drogi był miejscowo naprawiany, jednak jakość nawierzchni powoduje, że naprawy te nie przynoszą trwałych efektów

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień