projekt nr 12

12. Miejsca parkingowe wzdłuż drogi dojazdowej do bloków usytuowanych przy ulicy Dąbrowskiego 3 - 9


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Miejsca parkingowe miałyby powstać wzdłuż drogi dojazdowej do bloków usytuowanych przy ulicy Dąbrowskiego 3 - 9. Jest to teren za rozebraną już kotłownią i przeznaczony pod budowę nowej siedziby Urzędu Miasta.

Skrócony opis

Projekt zakłada wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy dojazdowej do bloków przy ulicy Dąbrowskiego 3 - 9.

Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy dojazdowej do bloków usytuowanych przy ulicy Dąbrowskiego 3 - 9. Ma być to teren wykonany z płyt yumb ponieważ docelowo przewidziany jest parking przy budynku nowego Urzędu Miasta. Jednak zanim parking ten zostanie wykonany i mieszkańcy będą mogli z niego korzystać, niezbędne są miejsca parkingowe, które będą wykonane i oddane do użytku w możliwie najszybszym czasie. Bloki przy w/w ulicach posiadają niewielkie parkingi przed budynkami. Niestety ilość miejsc nie spełnia oczekiwań mieszkańców. Budynki coraz częściej zasiedlane są przez ludzi młodych, którzy często posiadają w swych gospodarstwach domowych po dwa samochody. Aktualnie za miejsca postojowe służy teren, na którym powstanie plac zabaw zabierając kolejne miejsce. Już dziś trudno jest zaparkować samochody i mieszkańcy zajmują teren, który za chwilę zostanie im zabrany. Wykonanie parkingu, który do czasu wybudowania budynku nowego Urzędu Miasta i wielopoziomowego parkingu wydaje się niezbędne tym bardziej, że nieokreślony został czas wykonania.

Szacunkowe koszty projektu

150 000,00 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Miejsca parkingowe w tej lokalizacji będą budowane w ramach realizacji inwestycji budowy nowego budynku Urzędu Miasta w trybie partnerstwa publiczno – prywatnego, które będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. W związku z tym Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego odrzuciła projekt merytorycznie i nie zostanie on poddany pod głosowanie mieszkańców.