projekt nr 21

21. Przez ruch do zdrowia od juniora do seniora


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt winien być zrealizowany w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo w Rumi, ul. Pomorska 11

Skrócony opis

Projekt zakłada organizację różnego typu bezpłatnych zajęć ruchowych dla dzieci i dorosłych. Dla najmłodszych zajęcia rytmiczne, taneczne, baletowe. Dla młodzieży i dorosłych zajęcia zumby, tańca, jogi, stretching, zdrowy kręgosłup. Dla seniorów gimnastyka 60+, taniec, nordic walking.

Opis projektu

Wychodząc z założenia, że wszelkie przejawy ruchu sprzyjają podnoszeniu kondycji zdrowotnej, mają one na celu podniesienie sprawności fizycznej uczestników projektu ( mieszkańców Rumi ). Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy. Z projektu będzie mogło skorzystać ok 300 osób.

Szacunkowe koszty projektu

300 godzin x 80,00 zł = 24 000,00 zł + VAT = 29 520,00 zł
Wynajem sali w Domu Kultury SM Janowo to 300 godzin x 30,00 zł = 9 000,00 zł + VAT = 11 070,00 zł
Razem: 40 590,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

-

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego