projekt nr 31

31. Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Dębogórskiej w Rumi


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Teren gminny przy ul. Dębogórskiej w Rumi. Działka nr 1/3 obręb 14.

Skrócony opis

Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Dębogórskiej w Rumi

Opis projektu

W związku z tym, że w latach ubiegłych miasto zagospodarowało część terenu zielonego, biegnącego wzdłuż ul. Dębogórskiej, chcielibyśmy aby pozostały teren gminny ( do części wjazdowej na teren biedronki) również został zagospodarowany. Niewątpliwie wpłynie to na atrakcyjność, estetykę i funkcjonalność okolicy. Zależy nam na zachowaniu spójności z zagospodarowanym już wcześniej terenem i wzbogacenie go o nasadzenie roślinności (byliny, krzewy, drzewa itp.), położeniu ścieżek, szlaków spacerowych, alejek (np. sucha rzeka) oraz usytuowanie ławek ozdobnych (np. ławki z pergolami) czy siedzisk oraz koszy na śmieci. Niewątpliwie zagospodarowanie w/w terenu wpłynie na miłe spędzanie czasu mieszkańców Rumi oraz podniesie atrakcyjność okolicznych terenów.

Szacunkowe koszty projektu

230 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1 000,00 zł

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień