projekt nr 6

6. Boisko - ul. Towarowa


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Rumia, ul. Towarowa (boisko dla młodzieży - zabezpieczone wieczorem m. in. przed spacerowiczami oraz psami wyprowadzanymi lub biegającymi luzem

Skrócony opis

wg ustaleń zespołu U.M. w Rumi

Opis projektu

wg ustaleń zespołu U.M. w Rumi

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Do projektu nie dołączono Listy osób popierających projekt, wymaganej § 4 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały Nr XLIV/572/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Zgodnie z § 6 ust. 3 uzupełnieniu nie podlega Lista mieszkańców miasta Rumi, popierających projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Ponadto w formularzu zgłoszeniowym nie wykazano konkretnej lokalizacji oraz nie określono szacunkowego kosztu inwestycji. W związku z tym Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego odrzuciła projekt i nie podlega on dalszemu opiniowaniu.