projekt nr 15

15. Ścieżka sensoryczna - wielozmysłowy tor przeszkód


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ścieżka sensoryczna - wielozmysłowy tor przeszkód zlokalizowany będzie na ogrodzonym terenie szkoły, trawniku - wcześniej nieużytkowanym przez dzieci. Lokalizacja wzdłuż najbardziej wysuniętej ściany od strony południowej, ul. Sienkiewicza. Mapka dołączona do dokumentacji.

Skrócony opis

Ścieżka sensoryczna - wielozmysłowy tor przeszkód dla Oddziałów Przedszkolnych i klas I-III w Szkole z Oddziałami Integracyjnymi. Będzie to miejsce do rozwoju reakcji równoważnych oraz wzmacniania wrażeń płynących z receptorów dotykowych niezbędnych do prawidłowego poznawania świata przez dzieci. Ścieżka sensoryczna będzie ogólnodostępna dla wszystkich chętnych.

Opis projektu

Projekt pn. "Ścieżka sensoryczna - wielozmysłowy tor przeszkód" obejmuje utworzenie oryginalnej, innowacyjnej pomocy edukacyjnej na powietrzu. Umożliwi korzystającym z niej dzieciom i uczniom odbieranie rzeczywistości wszystkimi dostępnymi zmysłami. Pełnić ma tona funkcję integracyjną - będą się tam odbywać zajęcia dla dzieci i uczniów pod opieką nauczyciela, a także zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych pod opieką terapeutów Integracji Sensorycznej. Ścieżka sensoryczna daje możliwość jak najlepszego i jak najpełniejszego poznawania własnego ciała oraz doświadczenia interakcji pomiędzy ciałem i otoczeniem. Umożliwia kształtowanie orientacji w przestrzeni (nauka poruszania się w wyznaczonym kierunku, po różnego rodzaju podłożu). Ścieżka sensoryczna pomoże dzieciom lepiej odbierać świat, a także zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa. Układ dotykowy na którym w dużej mierze opiera się ścieżka ma wielki wpływ na fizyczne, psychiczne i emocjonalne zachowanie człowieka. Jest źródłem istotnych informacji dla świadomości własnego ciała, planowania motorycznego, dyskryminacji wzrokowej, języka, szkolnego uczenia się, bezpieczeństwa emocjonalnego i umiejętności społecznych. Ścieżka złożona jest z odcinków zróżnicowanych pod względem podłoża (sztuczna trawa, otoczaki, szyszki, wycieraczki, struktura betonowa, piach, kora). Pomiędzy ścieżkę zostały wkomponowane urządzenia do balansowania, równowagi, wspinani, czołgania, skakania, huśtania.
Korzystanie ze ścieżki umożliwi znaczną intensyfikację oddziaływań w zakresie procesów poznawczych i stymulacji sensorycznej, która nie jest w pełni możliwa do osiągniecia w trakcie zajęć organizacyjnych w szkole czy w domu.
Ścieżka została zaprojektowana z myślą o potrzebach dzieci i ich prawidłowym rozwoju. Trasa posiada początek (START) oraz koniec (META) zadaniem dzieci jest poruszanie się zgodnie z wyznaczoną trasą, dopuszcza się jednak eksplorację otoczenia zgodnie z własnymi potrzebami pod kontrolą nauczyciela lub terapeuty.
Dziecko uczy się prawidłowo odbierać wrażenia płynące z ruchu, dotyku, słuchu, narządu przedsionkowego. Im lepiej i sprawniej funkcjonuje układ nerwowy dziecka odpowiednio stymulowany tym szybciej się uczy, czyta, mówi, pisze, nawiązuje relacje społeczne.
Trawnik obecnie ma powierzchnię 195m2 (27,5m x 7,1m).

Szacunkowe koszty projektu

Trasa posiada następujące przyrządy: 1. Rura przepustowa(dwuścienna) PP DNIIP - 1000 x 3000mm - Koszt 2 500,00 zł - służąca do wzmacniania wrażeń proprioceptywnych, posturalnych 2. Opony (20 szt.) pozyskane od darczyńców - farby do pomalowania 5 kolorów - Koszt 300,00 zł - opony służące do planowania motorycznego, równowagi, obustronnej koordynacji 3. Płotki różnej wysokości (croquet.pl - Koszt: 2 098,38 zł brutto) - wzmacnianie mięśni, obustronnej koordynacji, planowania ruchu 4. Równoważnia - pomosty i wieże zestaw mały (7zmyslow.com - Koszt: 989,00 zł) - wzmacnianie reakcji równoważnych, planowania ruchu, koordynacji 5. Karuzela (croquet.pl - Koszt: 4 206,60 zł brutto) - stymulacja przedsionkowa 6. Huśtawka Bocianie gniazdo (croquet.pl - Koszt: 5 550,99 zł brutto) - wymagana strefa funkcjonowania urządzenia ok 26m2 - stymulacja przedsionkowa 7. Słupki do balansowania (croquet.pl - Koszt: 1 432,95 zł brutto) - reakcje równoważne, wzmacnianie mięśni postularnych 8. Równoważnia (croquet.pl - Koszt: 862,23 zł brutto) - o wymiarach 2,000 x 0,15 Przyrządy wymienione powyżej umieszczone są pomiędzy ścieżki dotykowe, które złożone są z pięciu trzyelementowych kwadratów. Każdy element w inny sposób pobudza wrażenia dotykowe. Na elementy ścieżki składają się następujące materiały: 1. Kostka brukowa - prostokątna 10 x 20cm, ok. 220 szt. - Koszt: 200,00 zł 2. Beton, ok 4m3, Koszt: 1 200,00 zł 3. Każda przegroda (15 kwadratów) wypełnienie 600,00 zł Pozostałe elementy: 1.Drzewka - żywotnik zachodni 10 szt. - Koszt: 300,00 zł 2. Bukszpan - 5 szt. - Koszt: 250,00 zł 3. Inne materiały budowlane - Koszt 500,00 zł Kwota szacunkowa wynikająca z powyższych obliczeń 20 990,15 zł Koszt wykonania usługi: 9 000,00 zł 20 990,15 zł + 9 000,00 zł = 29 990,15 zł + 1 000,00 (koszt eksploatacji) = 30 999,15 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszt eksploatacji : 1 000,00 zł

Wnioskodawca wycofał projekt