projekt nr 16

16. Budowa zespołu boisk do siatkówki plażowej oraz trybun przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Wykonywane obiekty zlokalizowane będą na działkach o numerach geodezyjnych: 3/5, 30/5, 31/8, 58/13, 31/9, 58/14, obręb 15. Boiska przylegać będą od południa bezpośrednio do istniejących kortów tenisowych.

Skrócony opis

Wykonane zostaną dwa przylegające do siebie boiska piaszczyste do siatkówki plażowej zgodne z wytycznymi FIVB. Boiska zostaną wyposażone w słupki oraz siatki. Teren boisk zostanie ogrodzony stalowymi panelami systemowymi o wysokości 2 m wraz z piłkochwytem o wysokości 4 m. Wykonane zostanie oświetlenie boiska, trybuny oraz chodniki z kostki brukowej.

Opis projektu

Wykonane zostaną dwa zespolone boiska do plażowej piłki siatkowej o łącznym wymiarze 19 x 23 m i powierzchni 437 m2, przylegające jednym bokiem do kortu tenisowego. Na terenie pod boiska, na głębokości ok. 40 cm grunt zostanie wymieniony na niepylący piasek na podsypce żwirowej z geowłókniną. Całość zostanie obudowana betonowymi krawężnikami chodnikowymi, umocowanymi na podsypce cementowo piaskowej. Każe boisko zostanie wyposażone we wbetonowane tuleje służące do zamocowania słupków do siatkówki., umożliwiające płynną regulację wysokości, z godnie z normami FIVB. Wykonanie zostanie ogrodzenie z paneli stalowych systemowych o wysokości 2m. W odpowiednich miejscach słupy ogrodzeniowe będą miały 4 m wysokości na terenem i na nich zostanie zawieszona siatka okalająca boiska, służąca jako piłkochwyt. W ogrodzenie wstawiona będzie brama dwuskrzydłowa, spełniająca także rolę furtki z klamką i zamkiem. Wykonane zostanie utwardzone dojście do boiska z kostki betonowej.gr. 8 cm na podbudowie cementowo piaskowej. Na istniejącym słupie oświetlonym boiska tenisowego umieszczona zostanie i podłączona do zasilania lampa umożliwiająca oświetlenie boisk do siatkówki.. Wykonana zostanie trybuna o konstrukcji stalowej z siedziskami plastikowymi na ok. 100 miejsc, umieszczona wzdłuż długiego boku bieżni od strony wschodniej. Pod trybuną wykonana zostanie utwardzona nawierzchnia z kostki betonowej. Zakupione zostaną przenośne stanowiska sędziowskie z rur aluminiowych z regulowaną wysokością podestu. Wykorzystany zostanie istniejący projekt budowlany. Beneficjentem projektu będą wszyscy mieszkańcy otaczającego szkołę, największego w mieście osiedla Janowo wraz z  osobami spoza osiedla  i spoza miasta. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 prowadzi klasy o profilu sportowym ze szczególnym uwzględnieniem piłki siatkowej jako wiodącej dyscypliny. Uczniowie tej szkoły odnoszą sukcesy na boiskach w całej Polsce i ich umiejętności prezentowane na planowanym tu obiekcie w trakcie towarzyskich gier popołudniowych przyczynią się do popularyzacji tej dyscypliny wśród mieszkańców miasta. Odwiedzający boiska sami będą mogli spróbować swych sił w siatkówce plażowej lub też poprzestaną na kibicowaniu powstałym ad hoc drużynom, relaksują się na słońcu i świeżym powietrzu. Wraz z nowo oddaną bieżnią, oraz zespół boisk ORLIK, boiska do siatkówki stanowić będą znakomitą ofertę sportową i rekreacyjną dla wszystkich odwiedzających pobliski park i korzystających programów sąsiadującego ze szkoła domu kultury. Poszerzona zostanie możliwość wakacyjnego wykorzystania czasu przez osoby pozostające na okres w miejscu zamieszkania. Niewątpliwe poprawi się kondycja zdrowotna mieszkańców Rumi oraz wstanie doskonałe miejsce integracji lokalnej społeczności.

Szacunkowe koszty projektu

Trybuna dwurzędowa na 100 miejsc – Koszt: 30 000,00 zł
Chodnik z kostki pod trybunę (30mb szer. 2 m, 600,00 zł/m2- Koszt: 36 000,00 zł
Wywóz ziemi z wału istniejącego w miejscu pod trybuny i wyrównywanie nim ubytków w istniejącym wale – Koszt: 9 000,00 zł
Niwelacja terenu (głębokość ok. 30 cm, 1,8 zł/m2)– Koszt: 1 000,00 zł
Zebranie warstwy darni plus wywóz (8,00 zł / m2) – Koszt: 4 000,00 zł
Ustabilizowanie podłoża pospółką – Koszt: 4 000,00 zł
Rozłożenie geowłókniny na powierzchni boiska – Koszt: 2 000,00 zł
Okrawężnikowanie boiska – Koszt: 5 000,00 zł
Rozłożenie warstwy żwiru i piasku – Koszt: 10 000,00 zł
Ogrodzenie boiska (61mb x 400,00 zł) – Koszt: 24 000,00 zł
Piłkochwyty (61 mb x 1 000,00 zł) – Koszt: 61 000,00 zł
Chodnik z kostki przy boisku do siatkówki – Koszt: 22 800,00 zł
Lampa oświetleniowa LED – Koszt: 2 000,00 zł
Wyposażenie boisk:
Słupki do siatki – Koszt: 8 000,00 zł
Siatka – Koszt: 1 000,00 zł
Linie przenośne – Koszt: 800,00 zł
Plandeka do pokrywania boiska – Koszt: 1 000,00 zł
Razem: 221 600,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Przewiduje się ewentualną wymianę piasku w cenie ok. 1 000,00 zł

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień i zgody Dyrektora na ogólnodostępność