projekt nr 17

17. Rewitalizacja miasteczka rowerowego oraz boiska do koszykówki i siatkówki przy szkole na ul. Batorego 29


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Teren przy Szkole Podstawowej Nr 7, ul. Batorego 29. Zaznaczony czerwoną obwódką.

Skrócony opis

Rewitalizacja miasteczka rowerowego oraz boiska do koszykówki i siatkówki na Szmelcie. Kompleks sportowy przy ul. Batorego 29 (przy Szkole Podstawowej Nr 7) od wielu lat jest zupełnie nieużywany ze względu na swój stan. Zmieńmy to. Wyremontujmy plac i stwórzmy niewielkim kosztem teren sportowy z prawdziwego zdarzenia!

Opis projektu

Celem tego projektu jest remont obecnego miasteczka rowerowego ( remont nawierzchni, postawienie znaków pionowych i poziomych) oraz wymiana na bardzo bezpieczną nawierzchnię boiska do koszykówki i siatkówki. Ta inwestycja będzie świetnie służyła zarówno mieszkańcom jak i uczniom szkoły podstawowej do której uczęszcza wiele okolicznych dzieci.

W rejonie Rumia Szmelta w okolicach szkoły podstawowej powoli rozbudowywana jest infrastruktura (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko do piłki nożnej) natomiast jeden z głównych elementów kompleksu jest zniszczony od lat i nie się z niego korzystać. Mowa tutaj o miasteczku rowerowym oraz boisku do koszykówki. Sądzimy, że rewitalizacja tego kompleksu stworzy nowe szanse na rekreację dla okolicznych mieszkańców.

Miasteczko rowerowe i boisko - rewitalizacja

Remont i doposażenie istniejącego miasteczka ruchu rowerowego oraz boiska do koszykówki i siatkówki. Wymagany jest jedynie remont obecnej nawierzchni oraz wycinka drzew (korzenie niszczą obecną nawierzchnię). Teren jest przygotowany oraz wyrównany, co powinno znacznie zmniejszyć koszty. Inwestycję w celu łatwiejszego zrozumienia rozbiję na 2 części.

1. Obecne boisko położone w środku miasteczka rowerowego powinno mieć bezpieczną nawierzchnię (poliuretanową) i możliwość bycia wykorzystanym zarówno do gry w koszykówkę i siatkówkę. W obecnej chwili jest ono niewykorzystywane ze względu na betonową płytę, która jest niebezpieczna oraz kontuzjogenna. Samo boisko jest niewielkie. Ma mniej jak 200m2... (10m x 20m). Należy wymienić nawierzchnię, dodać wymiennie słupki na siatkę (do siatkówki) oraz nowe kosze z tablicami.

2. Miasteczko rowerowe z wykorzystaniem obecnego układu drogowego. Wymagany jest JEDYNIE remont, malowanie nawierzchni oraz postawienie znaków. Jedyne zmiany jakie w układzie drogowym mogłyby zostać zrobione to budowa ronda w środku placu. Obecne miasteczko poza odcinkiem koło choinek ma ciągłą nawierzchnie, gdzie wystarczy nalać nową warstwę równającą (3-6cm) asfaltu. Dane obecnego miasteczka to - ok. 300 m długości tras o szerokości 3 m. Łącznik 900 m2 asfaltu.

Szacunkowe koszty projektu

Koszt to 220 000,00 zł na które składać się będzie:
1. Boisko - 120 000,00 zł
Poniżej przykład, że w Gdyni w zeszłym roku takie boisko od podstaw z powierzchnią poliuretanową wynosiło 120 000,00 zł. W naszej sytuacji niewymagane są prace ziemne a jedynie wyrównanie obecnego boiska i położenia samej nawierzchni, więc koszt nie powinien być większy.
2. Miasteczko rowerowe - 100 000,00 zł
Opierając się na danych z Krakowa z 2017 r. sam remont powierzchni (wykonanie 1m2 nalewki asfaltowej 3-6 cm) to koszt 35,00 zł -65,00 zł/m2. Tak więc sam remont nawierzchni powinien zamknąć się w 70 000,00 zł. Malowanie znaków poziomych oraz postawienie znaków będzie kosztować kolejne 20-30 000,00 zł. Dostawienie 2-3 ławek, aby rodzice oglądający swoje pociechy uczące się jeździć mogli gdzieś usiąść.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Boisko o nawierzchni poliuretanowej może wymagać czyszczenia corocznego przez profesjonalną firmę.

We wskazanej lokalizacji planowana jest inwestycja postawienia hali balonowej. W związku z tym Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego odrzuciła projekt merytorycznie i nie zostanie on poddany pod głosowanie mieszkańców.