projekt nr 18

18. Kampania informacyjna na temat zanieczyszenia powietrza i palenia w piecach domowych trującymi substancjami


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Kampania skierowana jest do mieszkańców miasta Rumi zamieszkujący dzielnice domków jednorodzinnych i szeregowych.

Skrócony opis

Niestety wielu mieszkańców naszego miasta wciąż pali w domach trującymi substancjami. W efekcie zimą powietrze w niektórych rejonach Rumi jest trujące. Według wielu instytucji rocznie w Polsce ok. 40 000 osób przedwcześnie umiera na wskutek zanieczyszczeń powietrza. Tak więc statystycznie w Rumi 40 osób rocznie ginie z tego powodu.

Opis projektu

Wiemy, że zanieczyszczenia powodują choroby układu krążenia, zgony z powodu zawału serca, zgody z powodu wylewu krwi do mózgu, powodują raka płuc i tchawicy oraz zmiany sprawności wentylacyjnej płuc i zaostrzają choroby układu oddechowego. Jeśli znacie kogoś kto ma podobne problemy to bardzo podobne, że winą jest zła jakość powietrza. Jeśli sami macie podobne problemy to potencjalne powody już znacie. Pragniemy przeprowadzić kampanię informacyjną na temat skutków palenia w piecu śmieciami, starymi meblami oraz innymi nieprzeznaczonymi do spalania materiałami.
Kampania powinna pokazywać alternatywy takie jak program "Czyste powietrze dla Pomorza", tak aby dać ludziom możliwość zmiany nawyków. Powinna uświadomić mieszkańcom jak przeciwdziałać i co robić aby powietrze w okresie jesienno-zimowym było dobrej jakości. Czyste zdrowe powietrze to nasza wspólna sprawa.

Kampania billboardowa, ulotkowa, materiały dołączone w lokalnej prasie, gazecie Rumskie Nowiny oraz zajęcia przeprowadzane w szkołach średnich i podstawowych. Wszystko możliwe niewielkim kosztem, ale tak aby dotrzeć do mieszkańców.

Kampania powinna dać mieszkańcom odpowiedzi na pytania:
- jakie są skutki palenia trującymi substancjami?
- jak przekonywać do ekologii?
- co zrobić kiedy widzimy, że ktoś pali śmieciami?
- jak zmienić swoje własne nawyki?
- skąd dostać dofinansowanie na wymianę instalacji grzewczej?

http://kampaniasmog.edu.pl/materialy/

Szacunkowe koszty projektu

Koszty materiałów (ulotki, plakaty, materiały edukacyjne) - 20 000,00 zł
Koszty wykładowców - 15 000,00 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego