projekt nr 19

19. SAS Sportowa Akademia Seniora


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Profesjonalne obiekty sportowe, Centra Rehabilitacyjne, Pływalnia

Skrócony opis

SAS Sportowa Akademia Seniora to projekt (prospołeczny), który jest skierowany do seniorów po 60 roku życia, zainteresowanych nabyciem umiejętności świadomego dbania o zdrowie, wyrobieniem nawyków praktycznych służących profilaktyce zdrowotnej właściwej dla tej grupy wiekowej.
Proponujemy trzy formy zajęć:
1. Zajęcia ruchowe ogólnokondycyjne
2. Nauka pływania lub doskonalenie pływania
3 Tai chi

Opis projektu

Zajęcia te, poprzez swoją cykliczność, mają za zadanie poprawę sprawności ruchowej, wydolności krążeniowej, przeciwdziałanie otyłości, nauczenie się czerpania satysfakcji z aktywnego spędzania czasu i wysiłku fizycznego. Ponadto jest to doskonała okazja do spotkań w gronie rówieśników, wymiany doświadczeń, integracji, poznawania nowych osób, - co roku przybywa nam nowych seniorów, Dzięki tym działaniom, seniorzy poczuję się silniejsi, bardziej zadowoleni, zwiększą swoje szanse na dobrą starość i na poprawę jakości życia zarówno fizycznego, psychicznego, społecznego jak i duchowego.

SAS czyli Sportowa Akademia Seniora jest projektem skierowanym do osób starszych, po 60-tym roku życia. Głównym zadaniem tego projektu jest wyrobienie nawyku systematycznego podejmowania, odpowiednio dobranej dla seniora, aktywności fizycznej. Zajęcia sportowe powinny być ukierunkowane głównie na zwiększenie wydolności oddechowej, krążeniowej, siły, gibkości, przeciwdziałanie otyłości.
Programy aktywności fizycznej dla osób starszych muszą być prowadzone przez instruktorów przygotowanych do prowadzenia treningów w tej grupie wiekowej, znających specyfikę problemów wynikających z procesu starzenia się organizmu.
Tylko systematyczna aktywność ruchowa, będąca jednym z podstawowych kryteriów zdrowego starzenia się, przyniesie pozytywne skutki prozdrowotne, a w przypadku choroby zdecydowanie szybciej pozwoli wrócić do zdrowia. Badania dowodzą, że osoby aktywne żyją dłużej, zmniejsza się u nich ryzyko zachorowania na takie choroby jak cukrzyca typu 2, Alzheimer, depresja, osteoporoza. Poprzez systematyczne ćwiczenia, wzmacniają się mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy ciała, a ta z kolei, może zapobiec uciążliwym i dotkliwym bólom kręgosłupa. Ruch wskazany jest również dla osób, u których pojawiły się już schorzenia kardiologiczne, zmiany zwyrodnieniowe czy inne, charakterystyczne dla tej grupy wiekowej - pozwala, bowiem spowolnić postęp choroby. Wysiłek fizyczny ma pozytywny wpływ również na układ immunologiczny, a także podnosi odporność organizmu.
Dzięki ćwiczeniom zwiększamy szanse seniorów na dobrą starość, na poprawę jakości ich życia, czerpanie satysfakcji z aktywnego spędzania czasu i wysiłku fizycznego. Przedstawione argumenty przemawiają za realizacją tego projektu.
W ramach Sportowej Akademii Seniora proponuję:
1. Cykliczne zajęcia ruchowe ogólnokondycyjne - prowadzone w centrach rehabilitacyjnych lub profesjonalnych obiektach sportowych pod okiem instruktorów posiadających specjalistyczną wiedzę na temat aktywności fizycznej, ograniczeń i specyficznych potrzeb osób starszych. W takich ośrodkach seniorzy będą mieli okazję bezpiecznie popracować nie tylko z własnym ciałem, ale też z profesjonalnym sprzętem treningowym - piłkami, piłeczkami, taśmami, hantlami itp.
Tą formą aktywności proponuję objąć grupę 100 seniorów organizując zajęcia w:
- 4 grupach po 25 osób
- z częstotliwością 2 razy w tygodniu
- przez okres 5 miesięcy na przestrzeni 2019
- miejsce np. ośrodek sportowy CITY GYM
Np. od lutego do czerwca lub od sierpnia do grudnia 2019 r. w każdy poniedziałek i czwartek po 55 min. grupa 1 i grupa II, w każdy wtorek i piątek po 55 min. grupa III i grupa IV, godziny wg możliwości i oferty wybranego ośrodka

2. Nauka pływania lub doskonalenia pływania dla grupy 32 seniorów - 4 grupy po 8 osób.
3. Tai Chi

Część dalsza ze względu na przekroczony limit 3500 znaków dostępny w załączonym wniosku.

Szacunkowe koszty projektu

Zadanie 1: Koszty ćwiczeń ogólnokondycyjnych: 100 osób x 50,00 zł/ m-c x 5 miesięcy = 25 000,00 zł Zadanie 2: Nauka, doskonalenie pływania: 32 osoby x 200.00 zł/ za 10 lekcji - 6 400,00 zł Zadanie 3: Tai Chi: Koszt instruktora: 40 osób x 70,00 zł/m-c x 6 miesięcy = 16 800,00 zł Koszt wynajmu sali: 2 godziny tygodniowo x 30,00 zł x 24 tygodnie (6 m-cy) = 1 440,00 zł Razem: zad 1 + zad 2 + zad 3 = 49 640,00 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego

Załączniki

sas-wniosek.pdf