projekt nr 22

22. Wykonanie nawierzchni na ul. Torfowej


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Wykonanie nawierzchni z płyt YOMB na ul. Torfowej od nr 6 do nr 9 na odcinku ok. 300 m. Lokalizacja wg załączonej mapki. Wjazd od działki 50/2 do 15/1 (pierwsze skrzyżowanie)

Opis projektu

Utwardzenie/wykonanie nawierzchni drogi z płyt YOMB
Główne działania:
1. Wyrównanie istniejącej drogi
2. Przygotowanie podbudowy pod płyty
3. Ułożenie płyt YOMB
Obecnie ulica jest nieutwardzona. Droga gruntowa. Brak również chodnika. Wody opadowe tworzą duże kałuże, koleiny. Różnice poziomów drogi, przyczyniają się do szybkiego niszczenia układu zawieszenia aut mieszkańców.
Utwardzenie drogi pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu aut i pieszych.

Beneficjenci:
1. Służby miejskie ( Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, inne)
2. Służby komunalne (wywóz śmieci i odpadów segregowanych)
3. Osoby przejezdne
4. Mieszkańcy

Szacunkowe koszty projektu

ok 300 mb x 4 m szer. = ok. 1200 m2 x 100,00 zł Szacunkowy koszt ok. 120 000,00 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Gmina Miejska Rumia nie posiada własności gruntu i nie może jej uzyskać w ciągu jednego roku. Zgodnie z § 5 ust. 4, pkt. 4 załącznika nr 1 do uchwały Nr XLIV/572/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego odrzuciła projekt merytorycznie i nie zostanie on poddany pod głosowanie mieszkańców.