projekt nr 32

32. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rumi


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

ul. Kościelna 6, dotychczasowy plac zabaw umieszczony pomiędzy budynkiem SP 1 a targowiskiem Rumia.

Skrócony opis

Celem projektu jest modernizacja dotychczasowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rumi. Nowe urządzenie oprócz możliwości ogólnodostępnego, aktywnego wypoczynku, wpłyną na zapewnienie dzieciom większego komfortu zabawy jak również zwiększenia ich poziomu bezpieczeństwa.
Plac zabaw dostarczy dzieciom wiele satysfakcji i stworzy okazję do promowania zdrowego trybu życia.

Opis projektu

Modernizacja placu zabaw przy SP 1 Rumia stworzy miejsce ogólnodostępne, gdzie dzieci mogą bezpiecznie spędzić czas aktywności w szkole i poza szkołą czas wolny.
Nowoczesny plac zabaw dostarczy dzieciom wiele wrażeń, zadowolenia, natomiast aktywność ruchowa na świeżym powietrzu pomoże im przede wszystkim w ukształtowaniu prawidłowego rozwoju psychomotorycznego.
Dotychczasowy plac zabaw jest już bardzo mocno wyeksploatowany, zniszczony, zwłaszcza tzw. bezpieczna nawierzchnia. Jest dla dzieci nieatrakcyjny, ponieważ dzieci korzystając z niego przez ponad 6 lat przestają się nim interesować.
Planowany projekt zakłada:
- wymianę tzw. bezpiecznej nawierzchni na nową (dotychczasowa jest w bardzo złym stanie, zapada się, deformuje) położenie jej również gdzie aktualnie jest piasek przy budynku przy płocie.
- ewentualne usunięcie 3 drzew od strony targowiska Rumia (przy wietrznej pogodzie spadają gałęzie)
- ewentualnie nowe nasadzenie (takowe jedno już jest również od stronu targowiska Rumia)
- planujemy wymianę dotychczasowego głównego zestawu do zabawy na nowy, bardziej rozbudowany i atrakcyjny
- wymiana dotychczasowych urządzeń na sprężynach i huśtawek na nowe
- wymiana drabinki na bardziej dostępną i rozbudowaną
- zastąpienie wyeksploatowanych urządzeń nowymi również o charakterze tzw. ścieżki zdrowia
- ewentualna aktywizacja fragmentu terenu targowiska przed wejściem na dotychczasowy plac zabaw od strony ul. Świętopełka

Protokół uzgodnień obejmuje wymianę tzw bezpiecznej nawierzchni placu zabaw na nową, zakup i montaż dużego zestawu sprawnościowego, demontaż dotychczasowych urządzeń na sprężynach i montaż na innym placu znajdującym się na terenie szkoły, zastąpienie gruntowego pobocza placu zabaw nawierzchnią ze sztucznej trawy, przeniesienie trampoliny i zestawu zjeżdżalni na inny plac zabaw.
Jeżeli koszty przekroczą planowany budżet ustala się priorytet w kolejności:
- wymiana nawierzchni placu zabaw
- zakup i montaż dużego zestawu
- instalacja sztucznej trawy

Szacunkowe koszty projektu

Szacunkowa kwota to : 250 000,00 zł
Nowa nawierzchnia ok. 500 m2 - Koszt: 120 000,00 zł
Główny zestaw z montażem - Koszt: ok. 70 000,00 zł
Urządzenia tzw. ścieżki zdrowia - Koszt: ok. 25 000,00 zł
Wymiana dotychczasowych urządzeń na sprężynach tzw. huśtawek - Koszt: ok. 10 000,00 zł
Kompleks sprawnościowy, wielofunkcyjny - Koszt: ok. 10 000,00 zł
Regulamin placu zabaw - Koszt: 500,00 zł
Ewentualna wycinka 3 drzew i nowe nasadzenia - Koszt: ok. 10 000,00 zł
Ewentualny stojak na rowery, ławka, kosz na śmieci - Koszt: ok. 4 500,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Coroczny protokół kontroli urządzeń - Koszt: ok. 500,00 zł/rok
Zlecenie konserwacji urządzeń - Koszt: ok. 800,00 zł/rok

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień i zgodą Dyrektora na ogólnodostępność.