projekt nr 35

35. Zdrowe kaczki w Rumi - instalacja kaczkomatów w Rumi w pobliżu zbiorników wodnych oraz wzdłuż Zagórskiej Strugi


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Kaczkomaty oraz tablice edukacyjne zostaną zainstalowane na nieruchomościach będących własnością Gminy Miejskiej Rumia położonych w pobliżu zbiorników wodnych oraz wzdłuż Zagórskiej Strugi.

Skrócony opis

Instalacja w Rumi 10 kaczkomatów oraz 10 tablic edukacyjnych w pobliżu zbiorników wodnych wzdłuż Zagórskiej Strugi, co przyczyni się do ochrony populacji kaczek i ptactwa wodnego oraz wzrostu świadomości mieszkańców, a także turystów w zakresie ochrony zwierząt oraz środowiska naturalnego naszego miasta.

Opis projektu

Instalacja w Rumi 10 kaczkomatów oraz 10 tablic edukacyjnych w pobliżu zbiorników wodnych wzdłuż Zagórskiej Strugi, co przyczyni się do ochrony populacji kaczek i ptactwa wodnego oraz wzrostu świadomości mieszkańców, a także turystów w zakresie ochrony zwierząt oraz środowiska naturalnego.
Chleb jest bardzo szkodliwy dla kaczek, ale też szkodliwy dla całego ekosystemu.
Niezjedzony chleb tonie i gnije, powodując nadmierny rozkwit glonów w wodzie. Glony te pochłaniają tlen i wydzielają toksyny niebezpieczne dla ryb. Rozkładający się chleb może być też siedliskiem pleśni, która z kolei wydziela toksyny groźne dla kaczek i ptaków wodnych. Nagromadzone resztki chleba przyciągają gryzonie w tym szczury, które roznoszą niebezpieczne choroby m.in. leptospirozę, gorączkę krwotoczną oraz bardzo groźną chorobę zakaźną - szczurzą gorączkę.

Kaczkomaty to małe urządzenia, z których będzie można nieodpłatnie pobrać specjalną karmę dla kaczek bytujących w pobliżu zbiorników wodnych.

Parametry techniczne kaczkomatu:
- przystosowany zostanie do bezpłatnego wydawania pokarmu
- wyposażony jest w urządzenie elektroniczne, które umożliwia zaprogramowanie godzin w których wydawany jest pokarm oraz ilości porcji na godzinę
- zaprogramowanie automatu umożliwi dokarmianie ptaków systematycznie, określoną ilością karmy
- karma wydawana będzie poprzez przekręcenie specjalnego pokrętła

Planuje się dokarmianie kaczek przez okres zimy i wczesnej wiosny - 7 miesięcy

Działania projektowe:
1. Zakupienie oraz zamontowanie 10 kaczkomatów w pobliżu zbiorników wodnych oraz wzdłuż Zagórskiej Strugi
2. Zakupienie oraz zamontowanie 10 tablic edukacyjnych w tym przygotowanie treści edukacyjnych
3. Utworzenie "Zielonego patrolu" czyli grupy wolontariuszy złożonych z uczniów lub osób w wieku senioralnym, zainteresowanych działaniami na rzecz ochrony środowiska w tym ochrony zwierząt i ptaków. Zadaniem "Zielonego patrolu" będzie monitorowanie stanu urządzeń, ilości pokarmu oraz stanu technicznego tablic edukacyjnych, a także uzupełniania kaczkomatów specjalnie przygotowaną karmą, ładowanie i wymiana akumulatorów, monitorowanie wskaźników poziomu akumulatorów
4. Konserwacja kaczkomatów i sprzątanie wokół kaczkomatów i tablic edukacyjnych przez cały rok
6. Zakupienie karmy do kaczkomatów na 7 miesięcy
7. Zatrudnienie na umowę zlecenie koordynatora projektu nadzorującego realizację działań projektowych - wg uznania Gminy
8. Umiejscowienie kaczkomatów i tablic w miejscu umożliwiającym swobodny i bezpieczny dostęp. Utwardzenie terenu pod urządzenia wg uznania Gminy

Szacunkowe koszty projektu

1. Zakupienie oraz zamontowanie 10 kaczkomatów w pobliżu zbiorników wodnych oraz wzdłuż Zagórskiej Strugi - 75 000,00 zł brutto 2. Zakupienie oraz zamontowanie 10 tablic edukacyjnych w tym przygotowanie treści edukacyjnych - 22 500,00 zł brutto 3. Obłożenie kostką brukową (2m x 2m) wokół 10 kaczkomatów i 10 tablic edukacyjnych - 12 000,00 zł brutto 4. Zakupienie 2 ładowarek do akumulatorów - 300,00 zł brutto 5. Zakupienie miernika do mierzenia poziomu akumulatorów - 50,00 zł brutto Łączny koszt: 109 850,00 zł brutto

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1. Konserwacja kaczkomatów przez 12 miesięcy - 700,00 zł brutto
2. Sprzątanie wokół urządzeń i tablic edukacyjnych przez 12 miesięcy - podpisanie umowy z firmą sprzątającą - 1 400,00 zł brutto
3. Koszt energii niezbędnej do ładowania akumulatorów przez

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień