projekt nr 43

43. "Do It Yourself" - Warsztaty majsterkowania dla dzieci


Opis projektu

Nauka przez tworzenie jest jej najskuteczniejszą formą. Warsztaty majsterkowania dotyczą grupy dzieci w wieku 7-11 lat. W programie każdych zajęć przewidziane będzie samodzielne użycie narzędzi pod nadzorem instruktora ew. rodziców celem stworzenia projektu np. praca z drewnem, budowanie prostych i złożonych form, warsztaty ceramiczne, warsztaty nowych technologii (drukarki 3D). Pojedyncze zajęcia będą dotyczy grupy dzieci max 10 + ewentualnie możliwość wsparcia rodziców w danym dniu jest możliwość przeprowadzenia 3 spotkań po 2-3 godz. każde. Warsztaty będą odbywały się w grupach dzieci pod opieką instruktora.
Zapisy będą dokonywane telefonicznie lub mailowo przez organizatora lub Urząd Miasta (stworzenie stałych grup dzieci - 5 grup dzieci). Każda grupa dzieci będzie uczestniczyła w cyklu 20 spotkań w ciągu roku. Istnieje możliwość stworzenia 5 grup dzieci (po 10 osób każda)

Opis lokalizacji

Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

Szacunkowe koszty projektu

Koszt całego projektu: 50 000,00 zł Koszt projektu dla jednej grupy dzieci: 10 dzieci - 1 spotkanie - 500,00 zł (50,00 zł/ za dziecko) 20 spotkań w roku x 500,00 zł = 10 000,00 zł/ za 1 grupę dzieci Koszt całoświoy za 5 grup (20 spotkań w roku) 5 grup x 10 000,00 zł = 50 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszty eksploatacji wliczone są w powyższe koszty projektu.

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego