projekt nr 2

2. Fontanna pływająca w Parku Starowiejskim


Opis projektu

Beneficjentem projektu są mieszkańcy miasta oraz goście i turyści. Park Starowiejski rozwija się a tereny wokół niego stają się coraz bardziej „aktywne”. Inwestycja obejmuje budowę pływającej fontanny wielodyszowej z podświetleniem.

Opis lokalizacji

Staw Miejski w Parku Starowiejskim przy ul. Mickiewicza

Szacunkowe koszty projektu

Koszt: 300 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszty zasilania, konserwacji oraz demontażu i przechowywania w okresie zimowym

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień