projekt nr 2

2. Fontanna pływająca w Parku Starowiejskim


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Staw Miejski w Parku Starowiejskim przy ul. Mickiewicza

Skrócony opis

Fontanna pływająca z oświetleniem na tafli Stawu Miejskiego przy Miejskim Domu Kultury w Rumi

Opis projektu

Beneficjentem projektu są mieszkańcy miasta oraz goście i turyści. Park Starowiejski rozwija się a tereny wokół niego stają się coraz bardziej „aktywne”. Inwestycja obejmuje budowę pływającej fontanny wielodyszowej z podświetleniem.

Szacunkowe koszty projektu

Koszt: 300 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszty zasilania, konserwacji oraz demontażu i przechowywania w okresie zimowym

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień