projekt nr 3

3. Remont nawierzchni jezdni ul. Wejhera w Rumi wraz z budową kanalizacji deszczowej


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Rumia, ul. Wejhera, numery działek (ulica): 941/1 i 941/2

Skrócony opis

Wykonanie remontu nawierzchni jezdni (zamiana zdegradowanej trylinki na kostkę betonową) oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wejhera w Rumi.

Opis projektu

Wykonanie remontu nawierzchni jezdni poprzez usunięcie zdegradowanej "trylinki" i ułożenie kostki brukowej betonowej wraz z budową kanalizacją deszczową na ulicy Wejhera w Rumi. Obecna nawierzchnia z płyt tzw. trelinki, jest poważnie uszkodzona w wyniku eksploatacji. Ulica Wejhera znajduje się w ścisłym centrum Rumi i jest wykorzystywana do komunikacji przez wielu zmotoryzowanych mieszkańców, dużo mieszkańców zostawia tam zaparkowane auta, udając się na zakupy do sklepów znajdujących się w pobliżu (ul. Dąbrowskiego). Nawierzchnię niszczą również ciężkie pojazdy firm wywożących odpady. Brak kanalizacji deszczowej powoduje zbieranie się wód opadowych na ulicy, woda jest rozchlapywana przez przejeżdżające auta na pieszych idących chodnikiem. Wcześniej miasto wykonało remont chodnika po obu stronach ulicy Wejhera, więc do pełnego efektu brakuje zmiany nawierzchni na części jezdnej. Beneficjentami tego projektu byłaby duża grupa mieszkańców, gdyż ulica jest oblegana popołudniami i w weekendy również przez mieszkańców z innych dzielnic przyjeżdzających załatwiać różne sprawy w rejonie ulicy Dąbrowskiego. Można więc wyodrębnić zadania:

1. Budowa kanalizacji deszczowej
2. Wymiana nawierzchni (płyty trelinka) na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej

Zrealizowanie tych zadań znacząco podniesie komfort użytkowania ulicy Wejhera dla wszystkich korzystających z niej mieszkańców Rumi. Tak jak to miało całkiem niedawno miejsce w przypadku wyremontowanej sąsiedniej ulicy I. Paderwskiego.

Brak kosztów eksploatacji, a nawet zmniejszenie wydatków na bieżące remontowanie obecnej nawierzchni z płyt trelinka. Przy obecnej nawierzchni możliwe zgłoszenia/roszczenia mieszkańców/użytkowników drogi w związku z uszkodzeniami pojazdów ze względu na stan drogi. Po wymianie nawierzchni brak ewentualnych roszczeń stanowi oszczędność dla miasta.

Szacunkowe koszty projektu

300 000,00 zł brutto

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego wraz z uwzględnieniem protokołu uzgodnień