projekt nr 21

21. Błonia Janowskie, na zdrowie - etap I


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Obszar projektu to ścisłe granice planowanej przez Urząd Miasta Rumi etapowej inwestycji pod nazwą "Błonia Janowskie" który został przedstawiony na poniższej mapce a obejmujący tereny między ul. Gdańską a ul. Pomorską.

Skrócony opis

W ramach pomysłu na zagospodarowanie terenu, chcemy by powstała ścieżka sprzyjająca aktywnościom typu marsze nordic walking, biegi itd. Trasa oznakowana i oświetlona przyczyni się do popularyzacji tego typu aktywności i z pewnością zachęci do zdrowego ruchu osoby które dotąd nie miały gdzie bezpiecznie i bez skrępowania zacząć w ten najprostszy sposób dbać o swoje zdrowie i samopoczucie.

Opis projektu

Od pewnego czasu można łatwo zaobserwować wzrost liczebności osób aktywnych fizycznie w naszym mieście. Jest też dużo osób, które chciałyby "zacząć się ruszać", jednak mają przed tym różne obawy i krępują się przyjść na stadion miejski pobiegać.

Na taki stan rzeczy odpowiada doskonale inicjatywa parkrun Rumia, która od ponad 4 lat odbywa się w Rumi w każdą sobotę z rana i przyciąga coraz to nowych uczestników. Nasze spotkania nie są zawodami ani wyścigiem, dzięki czemu nikt nie jest przegranym. Obecnie co sobotę spotykamy się w około 100 osób!

Od samego początku spotykamy się i pokonujemy tę samą trasę wzdłuż ulicy Starowiejskiej. Niestety chodnik nie sprzyja zdrowemu bieganiu (twarda, nierówna nawierzchnia) a także nie poszerza się, a naszych sympatyków przybywa. Co raz częściej słysząc, że ze względu na to, ze robi się ciasno, że kostka nie sprzyja stawom, że ciągle jest spory ruch samochodów kolejni uczestnicy mniej entuzjastycznie przychodzą na parkrun, postanowiłem spróbować przenieść naszą lokalizację.
Wówczas pojawił się pomysł Urzędu Miasta na zagospodarowanie tzw Błoni Janowskich. Stąd natychmiast powstał niniejszy wniosek.

Projekt tak samo jak pomysł UM Rumia na Błonia Janowskie jest etapowy.

etap I 
+ ścieżka biegowa (szutrowa) o długości min 2,5 km, szeroka na min 2 m 
+ altanka zadaszona z wieszakami na odzież
+ drobna infrastruktura (stół, śmietnik, oznakowanie trasy (znaczniki co 1km + tablica informacyjna + flagi)

etap II
renowacja ścieżki (podstawa z betonu jamistego a warstwa wierzchnia z wtryskiwanego poliuretanu) za pomocą sprawdzonej techniki i przy użyciu materiałów takich, które będą przepuszczały opady atmosferyczne do gruntów - sprawdzone przy kilku już inwestycjach tego typu w Polsce

etap III
oświetlenie trasy

Dzięki takiej inwestycji będziemy mogli aktywizować jeszcze więcej mieszkańców, które poprawiając swoje zdrowie fizyczne, jak i psychiczne z pewnością będą dużo pozytywniej oceniać miasto Rumię i kierunek jego rozwijania.

Dopuszczamy możliwość zmian realizacji poszczególnych elementów między etapami

Szacunkowe koszty projektu

300 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień