projekt nr 9

9. Inteligentny system aktywnych przejść dla pieszych w najbliższym otoczeniu Szkoły Podstawowej nr 6, na ulicach Żwirki i Wigury oraz Ceynowy


Opis projektu

Inteligentny system aktywnych przejść dla pieszych jest systemem wzbudzanym po przez ruch pieszego. Zainstalowane czujniki ruchu uruchamiane przez pieszych włączają aktywne elementy odblaskowe ze światłem LED. Aktywne elementy zamontowane w ulicy przed przejściem świecą światłem pulsującym - od strony kierowcy światłem żółtym ostrzegawczym, od strony pieszego światłem białym - do momentu obecności pieszego na przejściu. System wzbogacony jest o lampy ostrzegawcze nad znakiem - przejście dla pieszych, również działające tylko wtedy kiedy istnieje taka potrzeba (czyli obecność pieszego na przejściu).
Projekt przewiduje montaż czterech inteligentnych systemów w najbliższym otoczeniu szkoły podstawowej nr.6, dwóch na ulicy Żwirki Wigury na wysokości Sienkiewicza oraz Okrężnej, kolejnych dwóch na ulicy Ceynowy na wysokości ulicy Chełmińskiego i  Królowej Jadwigi.
Poprawi to bezpieczeństwo dzieci oraz mieszkańców na przejściach na których często dochodzi do zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych. System pomoże rodzicom podjąć decyzję o samodzielnym powrocie dzieci ze szkoły, co wpłynie na mniejszą ilość dzieci przebywających w świetlicy, jak również będzie miało wpływ na poprawę trudnej sytuacji w obrębie szkoły związaną z brakiem miejsc postojowych.

Opis lokalizacji

Projekt przewiduje montaż czterech inteligentnych systemów w bliskim otoczeniu Szkoły Podstawowej nr.6. dwóch na ulicy Żwirki Wigury na wysokości Sienkiewicza oraz Okrężnej, kolejnych dwóch na ulicy Ceynowy na wysokości ulicy Chełmińskiego i Królowej Jadwigi.

Szacunkowe koszty projektu

300 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszty energii oraz konserwacji szacuję na około 2000zł rocznie.

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień