projekt nr 4

4. Parking ogólnodostępny przy zbiegu ulic Katowickiej i Gdańskiej


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Działka Nr 2/1, 262/5 Obręb 12 - Rejon ulicy Katowickiej i Gdańskiej

Skrócony opis

Parking ogólnodostępny na ok. 40 miejsc parkingowych zlokalizowany przy zbiegu ulic Katowickiej i Gdańskiej

Opis projektu

Wykonana ma zostać nawierzchnia parkingu z kostki brukowej wraz z krawężnikami i wjazdem. Realizacja projektu w znaczący sposób poprawi dostępność miejsc parkingowych dla mieszkańców okolicznych budynków, jak również osób odwiedzających pobliskie pawilony handlowe, ośrodki zdrowia oraz osób pozostawiających swoje auta na pobliskich parkingach a dojeżdżających do pracy liniami autobusowymi "J i "R".

Szacunkowe koszty projektu

285 000,00 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień