projekt nr 8

8. II ETAP - Kompleks sportowo-rekreacyjny na skrzyżowaniu ul. Kostki Napierskiego i Kilińskiego - Wybudowanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem i oświetleniem w roku 2020


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Skrzyżowanie ulicy Napierskiego i ulicy Kilińskiego. Działka 1/233

Skrócony opis

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny.
W pierwszym etapie planuje się wybudowanie mini boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną. Drugim etapem jest budowa placu zabaw dla najmłodszych oraz montaż oświetlenia i ogrodzenia terenu. Trzecim i ostatnim etapem ma być budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych  wraz z monitoringiem (jedna kamera podłączona do systemu Straży Miejskiej).

Opis projektu

W ramach budowy nowego placu zabaw należy uwzględnić:
- Bezpieczną Nawierzchnię (wypełnienie powierzchni placu elastyczną nawierzchnią wylewną bezspoinową "syntetyczny granulat kauczukowy'');
- Akcesoria na placu zabaw w tym wszystkie zabawki, domki itp;
- Ławki
- Kosze na śmieci
- Oświetlenie
- Ogrodzenie (w tym furtki)
- Stojak na rowery
Celem budowy kompleksu ma być krzewienie kultury fizycznej poprzez sport i zabawę wśród mieszkańców. Kompleks Sportowo-Rekreacyjny jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, a przede wszystkim sporej ilości dzieci, które od wielu lata starają się o zagospodarowanie terenu.

Szacunkowe koszty projektu

300000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

2000 zł

Projekt został pozytywnie zweryfikowany przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień