projekt nr 22

22. II etap ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Dębogórskiej od Ronda Kaczyńskiego do granicy miasta z Gminą Kosakowo


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Droga rowerowa wzdłuż ulicy Dębogórskiej. Działka nr 29/1 obr nr 14 od ul. Błoń Janowskich do granicy miasta w kierunku wschodnim.  

Skrócony opis

II etap ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dębogórskiej  jako kontynuacja projektu Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Cały projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej od Ronda Kaczyńskiego do granicy miasta z Gminą Kosakowo. Projekt na rok 2020 zakłada dokończenie inwestycji od ul. Błoń Janowskich do granicy miasta z Gminą Kosakowo.

Opis projektu

Projekt zakłada uzupełnienie luki w sieci ścieżek rowerowych na terenie Rumi oraz połączenie jej z drogą rowerową miasta Gdyni.
II etap budowy ścieżki rowerowej (Kontynuacja projektu NR 13 z Budżetu Obywatelskiego 2019). Założenie projektowe: ścieżka rowerowa asfaltowa (ok 300zł/mb) + chodnik 200zł/mb. Całość ok 500m długości (od ul. Błoń Janowskich do granicy miasta z Dębogórzem Wybudowane) co zamyka koszty pojedynczego projektu inwestycyjnego tj 300.000 zł.  I etap budowy na rok 2019 (zeszłoroczny BO) uwzględnił wykonanie projektu budowlanego wiec tym razem całość kwoty przeznaczona jest na roboty budowlane.
Potrzeba ścieżki rowerowej jest ogromna ze względu na bardzo szybki wzrost intensywność zabudowy w tym rejonie miasta (Osiedle Eurostyl, Osiedle Orlex, Osiedle Willbud itd.). Nowe osiedla mieszkaniowe powstają bardzo szybko a przepustowość istniejącego wąskiego chodnika wzdłuż Dębogórskiej maleje. Nie ma miejsca dla pieszych nie mówiąc już o rowerzystach którzy czują zagrożenie poruszając się po ul. Dębogóskiej na której ruch rośnie z dnia na dzień. Projekt nie tylko poprawi jakość życia okolicznych mieszkańców ale przede wszystkim znacznie zwiększy ich bezpieczeństwo.

Szacunkowe koszty projektu

300.000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

2000 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień