projekt nr 14

14. Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Pomorskiej


Opis projektu

Ze względu na ciągły rozwój miasta i zainwestowanie w projekt rowerowy „Mevo” powinniśmy zwrócić uwagę na połączenie ścieżek rowerowych w Rumi. Dzięki budowie szlaku pieszo-rowerowego połączymy ścieżkę rowerową przy ulicy Dąbrowskiego ze ścieżką przy ulicy Gdańskiej od ronda im. Lecha Kaczyńskiego do Ronda „Solidarności” (część w budowie –BO 2018. Dodatkowo infrastruktura piesza przy ulicy Pomorskiej po obu stronach wymaga remontu.

Opis lokalizacji

Chodnik po stronie zabudowy SM „Janowo” od Ronda im. Pileckiego do wysokości ul. Mazowieckiej nr. dz.: 186/2 i 28/5 i 35/4 i 2/2

Szacunkowe koszty projektu

Przy założeniu przykładowej ceny producenta 54,95 zł/m2 (źródło Internet- po przeszukaniu różnych stron) szerokość 2m koszt ścieżki na odcinku 1000m =109 900 PLN + koszt chodnika razem = 219 800 PLN Koszty pozostałe 30 000 PLN Koszt projektu to 300 000,00 zł brutto

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień