projekt nr 14

14. Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Pomorskiej


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Chodnik po stronie zabudowy SM „Janowo” od Ronda im. Pileckiego do wysokości ul. Mazowieckiej nr. dz.: 186/2 i 28/5 i 35/4 i 2/2

Skrócony opis

Około 900m ścieżki pieszo-rowerowej od Ronda im. Rotmistrza Pileckiego do ulicy Mazowieckiej od strony zabudowy bloków SM „Janowo”

Opis projektu

Ze względu na ciągły rozwój miasta i zainwestowanie w projekt rowerowy „Mevo” powinniśmy zwrócić uwagę na połączenie ścieżek rowerowych w Rumi. Dzięki budowie szlaku pieszo-rowerowego połączymy ścieżkę rowerową przy ulicy Dąbrowskiego ze ścieżką przy ulicy Gdańskiej od ronda im. Lecha Kaczyńskiego do Ronda „Solidarności” (część w budowie –BO 2018. Dodatkowo infrastruktura piesza przy ulicy Pomorskiej po obu stronach wymaga remontu.

Szacunkowe koszty projektu

Przy założeniu przykładowej ceny producenta 54,95 zł/m2 (źródło Internet- po przeszukaniu różnych stron) szerokość 2m koszt ścieżki na odcinku 1000m =109 900 PLN + koszt chodnika razem = 219 800 PLN  
Koszty pozostałe 30 000 PLN
Koszt projektu to 300 000,00 zł brutto

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień