projekt nr 24

24. Kurs samoobrony dla kobiet


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

HALA MOSIR RUMIA LUB HALA SPORTOWA W JEDNEJ Z SZKÓŁ W RUMI,Z DOGODNĄ LOKALIZACJĄ I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI TAK BY DOSTĘP DO ZAJĘĆ MIAŁA KAŻDĄ OSOBA.

Skrócony opis

Pozwól sobie poczuć sie bezpiecznie. Kurs samoobrony dla Kobiet nauczy Cię jak postępować w przypadku zagrożenia i jak go unikać, jak realnie rozprawić się z agresorem i jak ewakuować sie w miejsce bezpieczne. Kurs nauczy Cię jak poradzić sobie fizycznie i psychicznie w sytuacji zagrożenia. Szkolenie poprowadzi wykwalifikowany instruktor samoobrony i sztuk walki z odpowiednią wiedzą praktyczną.

Opis projektu

Kurs samoobrony dedykowany jest dla kobiet mieszkających w Rumi. Ma on na celu nauczyć kobiety realnej obrony w przypadku zagrożenia fizycznego ze strony agresora, a także grupy agresywnych osób. Zakłada on zajęcia praktyczne przeprowadzane na przystosowanej sali gdzie kursant nauczy się chwytów, ciosów, kopnięć, a także jak poradzić sobie z taką sytuacją psychicznie. Podczas ćwiczeń fizycznych będą omawiane zagrożenia i przedstawiane sposoby radzenia sobie z nimi. Kurs samoobrony uchroni kobiety przed tragicznymi skutkami ataku, czyli przed pobiciem, gwałtem, kradzieżą, uszczerbkiem na zdrowiu, kalectwem, upokorzeniami, znieważeniami, a także uchroni ich bliskich. Szkolenie nauczy jak unikać zagrożenia, jaką przyjąć postawę w stosunku do osoby agresywnej, jakich zwrotów i sformułowań używać, aby na etapie wstępnym zażegnać zagrożenie. Dzięki uczestnictwu w kursie kobiety nauczą się jak stres i adrenalinę wykorzystać pozytywnie i wykrzesać z siebie drzemiące w nas siły.
Projekt poprawi poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta, którzy są w grupie największego ryzyka.

Zajęcia powinny być prowadzone w trzech cyklach szkoleniowych.
1) zdobycie elementarnej wiedzy z zakresu samoobrony, nabycie podstawowych umiejętności faktycznych radzenia sobie z agresorem.

2) poszerzenie wiedzy o sytuacje zagrożenia, umiejętność radzenia sobie i opanowanie w sytuacjach stresowych, a także szerszy zakres umiejętności praktycznych i poprawa sprawności fizycznej.

3) Praktyczne wykorzystanie i połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, umiejętność realnej odpowiedzi na każde zagrożenie ze strony agresora, unikanie sytuacji zagrożeń i bezpieczną ewakuację z miejsca zagrożenia.

Cykl 1 = 10 zajęć po 1,5 godziny  (15 godzin)
Cykl 2 = 10 zajęć po 1,5 godziny  (15 godzin)
Cykl 3 = 10 zajęć po 1,5 godziny  (15 godzin)

Łącznie 45 godzin

Zajęcia powinna poprowadzić osoba, która ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu samoobrony. Konieczne jest posiadanie uprawnień instruktora samoobrony i sztuk walki, a także instruktora pierwszej pomocy przedmedycznej, by zajęcia odbywały się w sposób bezpieczny. Instruktor musi mieć umiejętności praktyczne w stosowaniu samoobrony na co dzień, najlepiej instruktor ze służb mudurowych. Instruktor musi posiadać uprawnienia pedagogiczne i doświadczenie w przekazywaniu wiedzy o charakterze delikatnym i trudnym. Musi mieć wiedzę praktyczną z życia codziennego. Najlepiej by współpracowal z wymiarem sprawiedliwości.

Szacunkowe koszty projektu

Wynagrodzenie instruktora samoobrony, sztuk walki, pierwszej pomocy przedmedycznej z przeszkoleniem pedagogicznym
150zl/h
Cykl 1 - 15 h 2250 zł
Cykl 2 - 15 h 2250 zł
Cykl 3 - 15 h 2250 zł
+ Koszt wynajem sali gimnastycznej
+ koszty okolo 500 zl na promocje kursu, (plakaty, reklama, tusz, papier, materialy)
Suma oko 10.000-12.000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego