projekt nr 47

47. Makerspace Rumia - Nowoczesna strefa kreatywności w Stacji Kultura


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Sala konferencyjna umiejscowiona na pierwszym piętrze Stacji Kultura (Starowiejska 2, 84-230 Rumia).

Skrócony opis

Projekt zakłada zaopatrzenie sali konferencyjnej ulokowanej na pierwszym piętrze Stacji Kultura w nowoczesne zestawy oraz urządzenia, które mają służyć naszym Mieszkańcom w celu nauki programowania, druku 3D, elektroniki, kreatywnego myślenia, tworzenia różnych obiektów, pracy w grupie a także do rozwoju umiejętności twardych oraz miękkich.

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu zwarty jest w prezentacji pod tytułem Makerspace Rumia, załączonej w formacie .pdf .

Szacunkowe koszty projektu

180 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Od 9000 do 20000 zł rocznie.

Wnioskodawca wycofał projekt