projekt nr 15

15. Kids Design- warsztaty projektowe z nauką języka angielskiego dla dzieci w wieku 6-14 lat


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19


Skrócony opis

Kids Design to projekt prospołeczny mający na celu wprowadzenie i zaangażowanie dzieci w projektowanie otaczającej ich przestrzeni z jednoczesną nauką języka obcego.Dzieci w trakcie zajęć będą projektować place zabaw, swoje pokoje, wygodne krzesełko a także wykonywać mini ogródki dla wróżek, sadzić rośliny, robić makiety z recyklingu i inne ciekawe projekty. A to wszystko ucząc się angielskiego.

Opis projektu

Dzieci w naturalny sposób są kreatywne i ciekawe świata oraz otwarte na wiedzę. Projekt ma za zadanie skierować ich umiejętności w stronę projektowania otaczającej przestrzeni z jednoczesnym poznaniem języka angielskiego i możliwością zastosowania go w pracy nad konkretnym działaniem.
Zajęcia warsztatowe są przewidziane dla 3 grup wiekowych: 6-8 lat, 9-11 lat oraz 12-14lat.
Każde spotkanie będzie trwało od 2- 4 h w zależności od grupy wiekowej. Każda z grup może liczyć maksymalnie 12 osób w 8 grupach.  Tematyka zajęć zostanie zrealizowana przez prowadzącego architekta-krajobrazu - filologa z doświadczeniem pedagogicznym. W zależności od możliwości lokalowych i pogodowych warsztaty mogą odbywać się w budynku i w terenie.
Tematyka zajęć dla poszczególnych grup:
6-8 lat :
-Play and learn-projektujemy wymarzony plac zabaw i poznajemy angielskie słówka. Opisujemy po angielsku formy zabawy.
-Multi painting-zabawne projekty z użyciem farb. Poznajemy kolory i nazywamy czynności po angielsku.
-Food design-projektujemy mini warzywnik. Uczymy się angielskich nazw warzyw i mówimy o odczuciach.
-Fairy garden-projektujemy ogród wróżek i superbohaterów. Uczymy się jak opisać postać i powiedzieć co robi po angielsku.
-Zero waste-projektujemy dziwadła z recyklingu. Uczymy się i bawimy się po angielsku.
-Real world-zajęcia terenowe
9-11 lat :
-Play and learn-projektujemy teren rekreacyjny i opisujemy czynności w języku angielskim.
-Multi sensory-projektowanie z użyciem podstawowych surowców i narzędzi : drewno, tkanina, papier itd. Poznajemy angielskie słownictwo (surowce, narzędzia itp.)
-Dream zone-projektujemy wymarzony kącik do zabawy, czytania, tworzenia.  Mówimy o upodobaniach w języku angielskim.
-Magic garden-projektujemy dżunglę/las/krainę elfów w słoiku. Poznajemy słownictwo związane z przyrodą po angielsku. Uczymy się jak pielęgnować rośliny.
-Zero waste-projektujemy „przydasie” z recyklingu. Mówimy o segregowaniu śmieci po angielsku.
-Real world- zajęcia terenowe
12-14 lat :
-My space-projektujemy pokój marzeń. Mówimy o umiejętnościach i upodobaniach po angielsku ( czasy teraźniejsze, słownictwo : wyposażenie pokoju)
-Multi sensory-projektujemy obrazy, makiety w oparciu o wspomnienia z wykorzystaniem naturalnych surowców i farb. Mówimy o wspomnieniach i doświadczeniach po angielsku ( Czasy przeszłe, słownictwo związane ze światem przyrody i kulturą)
-Useful and beautiful-projektujemy wybrany element użytkowy (krzesło, stolik itp.) z użyciem programu komputerowego. Opisujemy zaprojektowane przedmioty w języku angielskim. Poznajemy słownictwo ( przymiotniki, przysłówki) i nowe czasy gramatyczne.
-Small world-projektujemy mały ogród w słoiku. Poznajemy techniki pielęgnacji roślin. Opisujemy co zamierzamy wykonać z użyciem czasów przyszłych w języku angielskim.
-Zero waste-projektujemy przydatne gadżety z recyklingu. Mówimy o środowisku po angielsku.
-Real world-zajęcia teren
Czas realizacji projektu: lipiec-sierpień 2020 r.
Zajęcia są propozycją kreatywnego i edukacyjnego spędzenia czasu wolnego od szkoły dla dzieci mieszkających w Rumi. Tematyka zajęć kształtuje w dzieciach świadomość obywatelską i promuje działania prospołeczne i proekologiczne jednocześnie z zachęceniem ich do dbania o ich najbliższe otoczenie i własne potrzeby. Symultaniczna nauka angielskiego realizuje założenia podstawy programowej przewidzianej dla danego etapu edukacyjnego.
Każde dziecko otrzyma po warsztatach wskazówki dla rodziców i materiały językowe do nauki w domu

Szacunkowe koszty projektu

Materiały - 23 403,00 zł brutto
Wynagrodzenie - 26 597,00 zł brutto
Koszt całości projektu - 50 000,00 zł brutto
Szczegółowe koszty zawarto w załączniku do protokołu uzgodnień.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień