projekt nr 6

6. Stacja Jazzik


Opis projektu

Cykl 10 koncertów (solistów lub zespołów), wraz z częścią edukacyjną (edukator muzyczny, animator kultury), które odbędą się raz w miesiącu (oprócz wakacji). Do tego celu planuje się wykorzystanie przestrzeni w Stacji Kultura.
Przewiduje się prezentację dziesięciu wykonawców reprezentujących różne gatunki i style muzyczne. Powinni to być artyści wykonujący muzykę jazzową, etniczną, reggae lub inne gatunki. Prowadzący koncerty przybliżą słuchaczom wykonawców i przedstawią repertuar, dzięki czemu cykl będzie miał również wymiar edukacyjny. Publiczność zasiądzie na ustawionych krzesłach, dzieci będą mogły usiąść z przodu na rozłożonej do tego celu wykładzinie. W promocji zadania pomogą materiały reklamowe zawierające szczegóły koncertów. Będą to afisze, format B2 (300 sztuk) i ulotki, format A5 (1000 sztuk) eksponowane w różnych miejscach i dystrybuowane w różnych punktach miasta.
Planowane są również informacje w mediach, mediach społecznościowych, oraz na stronie internetowej.
Zadanie adresowane jest do mieszkańców miasta, nie tylko melomanów. W mieście zbyt mało organizuje się koncertów zaadresowanych do najmłodszej publiczności. Stacja Kultura jest miejscem idealnie nadającym się na koncerty. Pora i dzień tygodnia – sobotnie popołudnie idealnie sprzyjają odbiorowi wydarzeń muzycznych , ponieważ w tym czasie nie ma zbyt wielu czytelników. Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych i muzycznych mieszkańców Rumi w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku. Odpowiedni dobór wykonawców z Rumi i okolic, jak i spoza regionu, wysoki poziom artystyczny, jaki reprezentują, a także różnorodność stylistyczna i gatunkowa prezentacji powinny te potrzeby zaspokoić w stopniu zadowalającym. Program artystyczny ma skłonić mieszkańców Rumi, nieczęsto odwiedzających instytucje kulturalne, do bardziej aktywnego uczestnictwa w kulturze. Dodatkowym celem jest ożywienie przestrzeni Stacji Kultura poprzez muzykę, zapoznanie odbiorców z wartościowymi zjawiskami twórczości artystycznej.
Przewiduje się każdorazowo w koncertach uczestniczyć będzie 200-300 słuchaczy w różnym wieku (dzieci oraz dorośli). Wszystkich dziesięciu koncertów wysłucha łącznie 2000-3000 osób.
Projekt ma duże znaczenie społeczne - zintegruje odbiorów kultury i przyczyni się do zwiększenia liczby jej uczestników. Zakłada on bowiem udział rodzin wraz z dziećmi, ale również przypadkowych słuchaczy, którzy z czasem mogą stać się świadomymi uczestnikami dóbr kultury.

Opis lokalizacji

Stacja Kultura - Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi

Szacunkowe koszty projektu

1. Honoraria artystów (10 koncertów x 3 250,00 zł) = 32 500,00 zł 2. Honoraria prowadzących koncerty w tym pochodne = 4 000,00 zł 3. Wypożyczenie aparatury nagłaśniającej = 4 000,00 zł 4. Obsługa dziesięciu koncertów (akustyk, 3 osoby) = 6 000,00 zł 5. Przygotowanie i druk materiałów reklamowych –afisze w formacie B2 – 300 sztuk = 600,00 zł 6. Przygotowanie i druk materiałów reklamowych ulotki w formacie A5 – 1000 sztuk = 500,00 zł 7. Koordynacja projektu (w przypadku zlecenia zadania) = 2 400,00 zł Razem: 50 000,00 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień