projekt nr 6

6. Stacja Jazzik


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Stacja Kultura - Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi

Skrócony opis

Stacja Jazzik to:
- starannie wybrani wykonawcy, reprezentujące różne style i gatunki muzyczne,
-swobodna, wygodna strefa dla całych rodzin i dzieciaków,
-możliwość obcowania na żywo ze świetną muzyką,
-próba własnych sił w grze na instrumentach muzycznych.
To wyjątkowy projekt dla całych rodzin, bo choć dźwięki można odtworzyć, to atmosfery towarzyszącej koncertom granym na żywo już często nie.

Opis projektu

Cykl 10 koncertów (solistów lub zespołów), wraz z częścią edukacyjną (edukator muzyczny, animator kultury), które odbędą się raz w miesiącu (oprócz wakacji). Do tego celu planuje się wykorzystanie przestrzeni w Stacji Kultura.
Przewiduje się prezentację dziesięciu wykonawców reprezentujących różne gatunki i style muzyczne. Powinni to być artyści wykonujący muzykę jazzową, etniczną, reggae lub inne gatunki. Prowadzący koncerty przybliżą słuchaczom wykonawców i przedstawią repertuar, dzięki czemu cykl będzie miał również wymiar edukacyjny. Publiczność zasiądzie na ustawionych krzesłach, dzieci będą mogły usiąść z przodu na rozłożonej do tego celu wykładzinie. W promocji zadania pomogą materiały reklamowe zawierające szczegóły koncertów. Będą to afisze, format B2 (300 sztuk) i ulotki, format A5 (1000 sztuk) eksponowane w różnych miejscach i dystrybuowane w różnych punktach miasta.
Planowane są również informacje w mediach, mediach społecznościowych, oraz na stronie internetowej.
Zadanie adresowane jest do mieszkańców miasta, nie tylko melomanów. W mieście zbyt mało organizuje się koncertów zaadresowanych do najmłodszej publiczności. Stacja Kultura jest miejscem idealnie nadającym się na koncerty. Pora i dzień tygodnia – sobotnie popołudnie idealnie sprzyjają odbiorowi wydarzeń muzycznych , ponieważ w tym czasie nie ma zbyt wielu czytelników. Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych i muzycznych mieszkańców Rumi w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku. Odpowiedni dobór wykonawców z Rumi i okolic, jak i spoza regionu, wysoki poziom artystyczny, jaki reprezentują, a także różnorodność stylistyczna i gatunkowa prezentacji powinny te potrzeby zaspokoić w stopniu zadowalającym. Program artystyczny ma skłonić mieszkańców Rumi, nieczęsto odwiedzających instytucje kulturalne, do bardziej aktywnego uczestnictwa w kulturze. Dodatkowym celem jest ożywienie przestrzeni Stacji Kultura  poprzez muzykę, zapoznanie odbiorców z wartościowymi zjawiskami twórczości artystycznej.
Przewiduje się każdorazowo w koncertach uczestniczyć będzie 200-300 słuchaczy w różnym wieku (dzieci oraz dorośli). Wszystkich dziesięciu koncertów wysłucha łącznie 2000-3000 osób.
Projekt ma duże znaczenie społeczne - zintegruje odbiorów kultury i przyczyni się do zwiększenia liczby jej uczestników. Zakłada on bowiem udział rodzin wraz z dziećmi, ale również przypadkowych słuchaczy, którzy z czasem mogą stać się świadomymi uczestnikami dóbr kultury.

Szacunkowe koszty projektu

1. Honoraria artystów (10 koncertów x 3 250,00 zł) = 32 500,00 zł
2. Honoraria prowadzących koncerty w tym pochodne = 4 000,00 zł
3. Wypożyczenie aparatury nagłaśniającej = 4 000,00 zł
4. Obsługa dziesięciu koncertów (akustyk, 3 osoby) = 6 000,00 zł
5. Przygotowanie i druk materiałów reklamowych –afisze w formacie B2 – 300 sztuk = 600,00 zł
6. Przygotowanie i druk materiałów reklamowych ulotki w formacie A5 – 1000 sztuk = 500,00 zł
7. Koordynacja projektu (w przypadku zlecenia zadania) = 2 400,00 zł
Razem: 50 000,00 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień