projekt nr 43

43. Rewitalizacja Placu Kaszubskiego ze szczególnym uwzględnieniem Biblioteki Kaszubskiej - I ETAP


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Biblioteka umiejscowiona byłaby w lokalu w budynku przy Placu Kaszubskim 11.

Skrócony opis

Projekt zakłada rewitalizację Placu Kaszubskiego ze szczególnym uwzględnieniem aranżacji i wyposażenia planowanej Biblioteki Kaszubskiej.

Opis projektu

Oferta biblioteki skierowana byłaby do szerokiego grona odbiorców - zarówno różnych grup wiekowych, jak i osób o odmiennych zainteresowaniach. Z jej obecności skorzystaliby zarówno mieszkańcy Starej Rumi, jak i pozostałych dzielnic miasta. Umożliwiałaby ona korzystanie z nowoczesnych środków rozpowszechniania kultury (spotkania autorskie, odczyty, wernisaże), jak i pełniła tradycyjną rolę - udostępniałaby zbiory książkowe oraz audiobooki, ebooki, gry planszowe itd. Obecność kolejnej po Stacji Kultura nowoczesnej filii bibliotecznej ugruntowałaby pozycję naszego miasta jako miejsca, w którym szczególne znaczenie ma rozwój kultury.
Rewitalizacja zakłada stworzenie projektu rewitalizacji z wykonaniem przynajmniej jednego jej elementu.

Szacunkowe koszty projektu

Remont lokalu: 150 tysięcy złotych brutto
Zakup mebli (regały, fotele, lady, biurka, oświetlenie): 80 tysięcy złotych brutto
Zakup dodatkowych zbiorów: 50 tysięcy złotych brutto
Identyfikacja zewnętrzna lokalu (szyld, wykleiny w oknach): 20 tysięcy złotych brutto
lub Rewitalizacja - koszt projektu: 150 000,00 zł
Wykonanie I etapu - 150 000,00 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień