projekt nr 10

10. Oaza zdrowia - Tężnia solankowa przy ul. Różanej


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Tężnia solankowa zlokalizowana przy ul. Różanej. Działka nr 256/1 obręb 8

Skrócony opis

Projekt zakłada wybudowanie tężni solankowej średniej wielkości wraz ze zbiornikiem na solankę z ławkami parowymi w jej sąsiedztwie przy ul. Różanej. Tężnia solankowa to drewniana konstrukcja wypełniona np. brzozowymi witkami czy gałązkami śliwy, po których spływa woda-solanka.

Opis projektu

Solanka rozpryskuje się na gałązkach, paruje na słońcu, a bryza porusza się z wiatrem poprzez rozbijanie kropel ociekającej solanki. Tężnie wytwarzają specyficzny mikroklimat. Budując tężnię w parku możemy stworzyć unikatowe miejsce, które zintegruje społeczeństwo, poprawi jakość zdrowia i życia. Będzie to oaza zdrowia, wypoczynku, relaksu, a wytwarzany w tężni aerozol będzie pozytywnie wpływał na samopoczucie, zdrowie górnych dróg oddechowych i poprawę zdrowia osób z alergiami. Powietrze wokół tężni charakteryzuje się wyjątkową czystością bakteriologiczną.
Składowe części projektu:
1. Tężnia solankowa wraz ze zbiornikiem i solanką
2. Doprowadzenie instalacji elektrycznej i prace ziemne
3. Zagospodarowanie terenu wokół tężni wraz z chodnikiem
4. Ławki z oparciem
Tężnia solankowa będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta, a efekt zadania ogólnodostępny bez ograniczeń czasowych. Tężnia to także ciekawa alternatywa spędzania wolnego czasu jak również atrakcja turystyczna. W dobie walki ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza, tężnia solankowa działa jak filtr powietrza, tworzy bezpieczną, zdrową i estetyczną strefę relaksu dla mieszkańców i turystów w każdym wieku.
Ponieważ tężnia solankowa będzie czynna przez 24 h będą mogli korzystać z niej wszyscy mieszkańcy Rumi, zarówno dzieci jak i dorośli.
Zasada działania tężni jest prosta, cały sekret kryje się w wytwarzanej poprzez specyficzną konstrukcję procesu w którym uzyskujemy co najmniej 16% roztworu NaCl w wodzie, która wpływa leczniczo w użyciu jako instalacja. Solanka ulega zagęszczeniu gdy spływa po tarninie i rozbija się o poszczególne gałązki tężni , częściowo paruje, nasycając powietrze wokół budowli solnym aerozolem. Odznacza się szczególnymi walorami zdrowotnymi ponieważ jego cząsteczki mają znaczną zdolność penetracji poprzez błony śluzowe układu oddechowego oraz skórę. Pod drewnianą konstrukcją tężni znajduje się misa żelbetowa zbierająca solankę z której jest ona odprowadzana grawitacyjnie do podziemnego zamkniętego zbiornika zlokalizowanego pod tężnią obok pompowni. Ze zbiornika solankowego, solanka jest pompowana do systemu koryt drewnianych zlokalizowanych na koronie tężni, skąd poprzez drewniane kurki reguluje się przepływ do mniejszych koryt posiadających nacięcia umożliwiające równomierne rozprowadzenie solanki na rozłożone pod nimi krzaki-witki-tarniny. Strugi solanki ściekają po gałązkach tarniny, na których to „rozbijają się” tworząc leczniczy aerozol. Słońce i wiatr potęgują oddziaływanie tężni. Bardzo dobre efekty lecznicze osiągamy przebywając w odległości nie mniejszej niż 30 metrów. Dzienny czas trwania inhalacji ws. specjalistów jest zalecany w wymiarze pół godziny. Zalety tężni docenią osoby, które cierpią na niedobór mikroelementów i osłabionym układzie odpornościowym, osobom z nawracającymi lub przewlekłymi schorzeniami dróg oddechowych i wielu innych schorzeń. Specyficzny mikroklimat wykorzystywany również jest w profilaktyce nadciśnienia tętniczego, alergii, nerwicy wegetatywnej.

Szacunkowe koszty projektu

1. Tężnia solankowa wraz ze zbiornikiem i solanką – 200 000,00 zł
2. Doprowadzenie instalacji elektrycznej, płyta betonowa, prace ziemne – 45 000,00 zł
3. Zagospodarowanie terenu wokół tężni wraz z chodnikiem – 25 000,00 zł
4. 8 ławek – 8 x 1250,00 zł = 10 000,00 zł
5. Koszt projektu wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia oraz dokonanie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym – 20 000,00 zł
Łączny szacunkowy koszt to 300 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszty utrzymania takiej infrastruktury jak tężnia solankowa oscyluje się w granicach 10 000,00 zł – 15 000,00 zł rocznie. W skład kosztów eksploatacji wchodzą:
- konserwacja pompy wodnej, która transportuje solankę
- koszt zrzutu solanki w okresie jesi

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień.