projekt nr 16

16. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyniesienie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Towarowej (na wysokości przejazdu kolejowego przecinającego ulicę Zbychowską)


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Inwestycja będzie zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 579/1, numer obrębu 10. Jest to ulica Towarowa, okolice przejazdu kolejowego przecinającego ulicę Zbychowską.

Skrócony opis

Realizacja inwestycji skutkować będzie wyniesieniem powierzchni istniejącego przejścia dla pieszych, tak aby wymuszona została u kierowców redukcja prędkości poruszających się tam samochodów. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z przejścia w ciągu ulicy Towarowej (przy przejeździe kolejowym), gdzie dochodzi do licznych wypadków – niejednokrotnie z udziałem dzieci.

Opis projektu

Co będzie wykonane:
Projekt zakłada realizację wyniesienia przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Towarowej. Wykonanie go polegać będzie na zdjęciu i zutylizowaniu wierzchnich warstw drogi do warstwy konstrukcyjnej. Zastosowanie dodatkowej podbudowy betonowej, a następnie ułożenie w odpowiedniej geometrii kostki brukowej, która stworzy „wyspę”. Koniecznym będzie uzupełnienie zlikwidowanego oznakowania poziomego jezdni (wymalowanie pasów dla pieszych oraz linii drogowych) na nowej nawierzchni. Niezbędnym będzie również uzupełnienie oznakowania pionowego informującego o wyniesieniu.

Jakiego problemu dotyczy projekt:
Główną i najważniejszą korzyścią realizacji projektu będzie faktyczne ograniczenie prędkości pojazdów poruszających się po tym odcinku drogi. Redukcja prędkości osiągnięta zostanie w sposób wymuszony przez zmianę geometrii nawierzchni drogi.

Uzasadnienie dlaczego projekt powinien być zrealizowany:
Miejsce lokalizacji projektu jest szczególnie niebezpiecznym punktem w ciągu ulicy Towarowej ze względu na kilka czynników:
- mimo zastosowanego oznaczenia pionowego, kierowcy nie stosują się do ograniczeń prędkości;
- geometria pozioma drogi jest niebezpieczna ze względu na dwa ostre łuki, występujące krótko po sobie;
- ulica Towarowa (lub fragment ulicy Zbychowskiej) łączy się z utwardzoną płytami nawierzchnią ulicy Zbychowskiej (część biegnącą w stronę lasu), skąd po każdym opadzie deszczu spływają spore ilości wody z piaskiem. Po ustaniu opadów piasek zalega na jezdni (niejednokrotnie wiele dni), co powoduje, że pokonanie dwóch ostrych zakrętów bez zredukowania prędkości, skutkuje wpadnięciem w poślizg. Już kilkakrotnie zdarzyło się, że taki pojazd zatrzymywała się w płocie sąsiadującej posesji;
- duże prędkości, jakie osiągają pojazdy, nienajlepsza widoczność przejścia w tym miejscu stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pieszych (roztargnione dzieci w drodze do szkoły, młodzież zapatrzona w ekrany swoich smartfonów)
W jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców i kto będzie jego beneficjentem:
Realizacja projektu wpłynie przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców okolicy ulicy Towarowej, Zbychowskiej i Cegielnianej. Ograniczone zostanie ryzyko wpadnięcia w poślizg przez pojazdy, które nie zachowują wskazanego ograniczenia prędkości. Geometria nowego przejścia wymuszać będzie redukcję prędkości, dlatego osoby korzystające z przejścia będą mogły bezpiecznie je przekraczać. Właściciele sąsiadującej posesji osiągną spokój, ponieważ samochody nie będą zatrzymywały się na ich płocie. Podsumowując beneficjentami projektu będą: mieszkańcy (szczególnie młodzież, dzieci i osoby starsze), kierowcy korzystający z tego odcinka drogi oraz właściciel nieruchomości, gdzie uszkadzany jest regularnie płot.

Szacunkowe koszty projektu

Szacowany koszt wykonania projektu budowalnego to ok. 8 000,00 zł netto Szacowany koszt realizacji robót budowlanych to ok. 60 000,00 zł netto
Realizacja projektu nie będzie się wiązała z powstaniem nowych (dodatkowych) kosztów eksploatacji, poza obecnie ponoszonymi.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt został zweryfikowany negatywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego ze względu na uprzednio złożony przez urzędników projekt stałej organizacji ruchu obejmujący wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w wnioskowanym miejscu. Projekt ten wówczas nie został zatwierdzony przez Starostę Wejherowskiego